CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

Szkoła powinna przygotowywać uczniów do życia we współczesnym świecie.

Kształtować ludzi nastawionych na rozwój, umiejących elastycznie dostosowywać się do
potrzeb zmieniającego się świata.

Budowanie poczucia własnej wartości jest niezbędnym elementem wchodzenia w dorosłość.

Jak przygotowywać do życia w ciągłej zmianie? Jak ukształtować postawy proaktywne?

Podczas szkolenia dowiesz się, jak rozbudzić w uczniach kreatywność i samodzielność.

Cel główny:

Wiem, jak przygotować młodych ludzi do życia w dorosłości

Cele szczegółowe:

– Rozumiem, jak uczyć uczniów poznawania samego siebie i swoich potrzeb

– Poznaję, jak pomóc uczniom odkryć swoje zainteresowania i pasje oraz jak kształtować w nich postawę otwartości i  proaktywności

– Wiem, jak wspomagać uczniów w wyborze drogi rozwojowej  i jak w codziennej pracy w szkole wspomagać w wyborze dalszej ścieżki kształcenia

-Potrafię pomóc uczniom kształtować ich nastawienie na rozwój

Treści programu:

  1. Strategie pobudzania wewnętrznej motywacji
  2. Kształtowanie postawy proaktywności
  3. Drogi poszukiwania pracy – pasji
  4. Strategie wyznaczania celów
  5. Sztuka autoprezentacji – jak się prezentować, by osiągnąć cel
  6. Pożądane cechy pracowników przyszłości
  7. Sztuka autoprezentacji – jak się prezentować, by osiągnąć cel
  8. Planowanie własnej ścieżki rozwojowej – dalszej drogi edukacjI

Zamów szkolenie wypełniając formularz poniżej 👇