Aktywne notowanie

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Aktywna nauka pozwala na skuteczne przyswajanie wiedzy poprzez pobudzanie uczniów do działania. Jedną z podstaw aktywnego uczenia się jest umiejętność notowania. Szkolenia rady pedagogicznej Aktywne notowanie pozwalają dowiedzieć się, w jaki sposób — dzięki nieoczywistym technikom notowania, można pobudzić wyobraźnię uczniów i zmotywować ich do aktywnej nauki. Powstające w ten sposób notatki i gotowe webquesty są kluczem do aktywnego uczenia się. Szkolenie prowadzone przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli sprawi, że aktywizacja uczniów stanie się o wiele łatwiejsza.

Do aktywnego notowania możesz zachęcić uczniów, korzystając z możliwości, jakie zapewnia nowa technologia.