Design thinking w edukacji – nowoczesne techniki kreatywnego myślenia w pracy nauczycieli

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Niezwykle angażujący i dynamiczny warsztat, na którym poznasz inspirującą metodę rozwiązywania problemów. Do wykorzystania w pracy z uczniami i w pracy zespołów nauczycielskich.

Jak pomóc uczniom, by kiedyś stali się innowacyjnymi pracownikami, przedsiębiorcami, obywatelami? Czego potrzebujemy, by wprowadzić innowację do szkół? Przed młodymi ludźmi trzeba stawiać prawdziwe wyzwania i zachęcać ich do poszukiwania rozwiązań metodą design thinking. 

➡️To kluczowa strategia odblokowania zdolności uczniów, aby byli innowatorami. Kiedy uczniowie dostają zadanie zaprojektowania buta lub rozwiązania palącego problemu społecznego w ich dzielnicy (np. agresja młodych ludzi, trudna sytuacja ludzi starszych), mają szansę zdobywania niezwykle cennych doświadczeń oraz budowania postawy otwartej i aktywnej wobec wyzwań, których nie zabraknie w ich życiu osobistym, zawodowym czy społecznym.

Chodzi o pokazanie im, że będą musieli stawiać czoło zagadnieniom złożonym i zróżnicowanym, wymagającym nowej perspektywy, nowych narzędzi i nowego podejścia. Projektowanie rozwiązania, schematu czy produktu to uruchamianie bardzo złożonych procesów myślenia i decyzji.

Design thinking opiera się na kilku krokach:

➡️głębokiego wejścia w skórę użytkownika (1. Empatia);

➡️zdefiniowania wyzwania/problemu (2. Definicja);

➡️dostrzeżenia możliwości, zgromadzenia pomysłówi różnych koncepcji w trakcie burzy mózgów (3. Tworzenie);

➡️budowania prototypów, czyli wizualizacji pomysłu dla użytkowników i szybkiego zebrania opinii na temat rozwiązania (4. Prototypowanie);

➡️testowania i ulepszania przed wprowadzeniem w życie (5. Testowanie).

Proponowanie uczniom takiej metody pracy oznacza pobudzanie ich kreatywności i stymulowanie uwagi, umysłu i motywacji. Nie stoi w opozycji do przedmiotów szkolnych. Projektowanie wręcz zmusza uczniów, by korzystali z wiedzy z różnych dziedzin i pomaga zrozumieć zagadnienia teoretyczne. Umożliwia łączenie nauk humanistycznych ze ścisłymi, a dodatkowo rozwija manualnie i technicznie.

Metoda ta służy wytrącaniu uczniów (i nauczycieli!) ze stanu pasywności, pozwalana pokonanie zwątpienia i poczucia braku sprawstwa. Bo efekty pracy uczniów naprawdę mogą służyć im samym lub innym odbiorcom.

Design thinking to okazja do budowania umiejętności pracy w grupie, komunikacji, krytycznego myślenia. Jednym słowem – ma ono ogromną wartość edukacyjną i przynosi uczniom mnóstwo radości, zabawy i poczucia sensu. Czyż nie na nudę i oderwanie szkoły od rzeczywistości najbardziej narzekają nasze dzieci?