Design thinking w edukacji – nowoczesne techniki kreatywnego myślenia w pracy nauczycieli

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Niezwykle angażujący i dynamiczny warsztat, na którym poznasz inspirującą metodę rozwiązywania problemów. Do wykorzystania w pracy z uczniami i w pracy zespołów nauczycielskich.