Edukacja podążająca

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Wojtek Gawlik

PROGRAM

W czasie prowadzonego przeze mnie szkolenia rady pedagogicznej chciałbym, żebyście poczuli, czym jest edukacja podążająca. W związku z tym będzie ono oparte na takim właśnie szkielecie. Prawdopodobnie, w trakcie trwania szkolenia nie odpowiemy sobie na wszystkie pytania dotyczące rozwoju edukacji i możliwych ścieżek edukacyjnych. Najważniejsze,  że zaczniemy je zadawać. Będziemy inspirować się do zmian i dialogu.

Dzięki szkoleniu zorganizowanym przez Centrum doskonalenia nauczycieli uczestnicy dowiedzą się, czym jest edukacja podążająca, oraz jakie są możliwe ścieżki edukacyjne w szkole podstawowej, a także na innych etapach nauki.

Szkolenie jest skierowane do ludzi, którzy:

– Wyruszyli w nieznane lub są gotowi wyruszyć w taką podróż;

– Nie boją się kwestionowania status quo;

– Są otwarci na pracę w stanie niepewności;

– Są gotowi na to, że droga będzie trudna i wyboista;

W czasie szkolenia poruszymy zagadnienia takie jak:

– Metoda eksperymentu w edukacji.

– Jak przeżyć w szkole bez żadnej ocen?

– Cykl Kolba.

– Uczeń – źródło największej inspiracji.

– Zaufanie, jako fundament edukacji.

– Rozwój kompetencji społecznych jako cel główny.

– Naturalne skutki takiego stanu rzeczy.

– Jak budować własne poczucie celu.

I jak nie zgubić się w tym wszystkim z podstawą programową.

Metody pracy:

– Dyskusje moderowane;

– Wymiana doświadczeń;

– Facylitacja;

– Grupowy mentoring;

– Mini wykłady;

– Cykl Kolba w praktyce.

To szkolenie jest po prostu początkiem drogi, w której chciałbym Wam towarzyszyć!