Efektywna edukacja na odległość – z Petteri Elo (w języku angielskim z tłumaczem)

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Petteri Elo

PROGRAM

W związku z epidemią covid-19, szkoły na całym świecie musiały zmierzyć się z wyzwaniem nauki zdalnej. Jednym z aspektów tego rodzaju edukacji jest pytanie o jej efektywność. W wielu przypadkach bowiem nauczanie na odległość oznacza przesyłanie uczniom zadań do samodzielnego wykonania, co z wielu powodów jest niewystarczające.

Podczas sesji przyjrzymy się tym elementom, które sprawiają, że edukacja online jest sensownym i konstruktywnym doświadczeniem dla uczniów, atrakcyjnym pod względem przyswajania treści i nabywania umiejętności i że nie zostawia ich samych w codziennym procesie uczenia się.

Zarys:

W czasie sesji zostaną omówione cztery kluczowe elementy edukacji zdalnej:

  1. Lekcje online przeprowadzane na żywo
  2. Filmy instruktażowe
  3. Zdalna współpraca uczniów
  4. Zadania i ocenianie

Sesja zawiera przykłady i pomysły autora, a także czas na przemyślenie podanych pomysłów przez uczestników i odniesienie ich do ich własnego warsztatu pracy w kontekście nauczanego przedmiotu.

Rezultaty:

  • Uczestnicy rozumieją sens efektywnej edukacji zdalnej.
  • Uczestnicy rozumieją, na czym polegają cztery kluczowe elementy w praktyce.
  • Uczestnicy są przygotowani do planowania znaczących i istotnych zadań dla swoich uczniów w ramach edukacji zdalnej.

O PROWADZĄCYM

Petteri jest pedagogiem z Finlandii. Ma ogromne doświadczenie w nauczaniu, szkoleniach i praktycznym opracowywaniu pedagogiki i programów nauczania. Przekształca swoje innowacyjne i eksperymentalne praktyki ze swoimi uczniami w angażujące i prowokujące do myślenia koncepcje szkoleniowe dla nauczycieli na całym świecie.