Jak zadbać o swój dobrostan i pozytywne nastawienie do pracy nauczyciela?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Lucyna Myszka-Strychalska

CEL GŁÓWNY

Szkolenie ma na celu rozwinięcie świadomości uczestników odnośnie znaczenia dobrostanu dla kształtowania ich postawy wobec pracy zawodowej oraz rozwinięcia ich umiejętności wyznaczania celów rozwoju i budowania motywacji do wykonywanych zadań.

CELE SZCZEGÓŁOWE

– rozwinięcie wiedzy uczestników na temat tego, jak ważne w budowaniu motywacji jest nastawienie, jakie przyjmujemy wobec tego, co robimy;

– doskonalenie umiejętności uczestników związanych z dbaniem o swój dobrostan;

– ukierunkowaniu uczestników szkolenia na dostrzeganie pozytywnych aspektów swojej pracy;

– rozwinięcie warsztatu autoewaluacyjnego uczestników odnośnie swojej motywacji i dobrostanu oraz umiejętności wyznaczania celów do samorozwoju.

PROGRAM

Dobrostan i motywacja – co to takiego?

Rozpoznanie własnych zasobów i motywatorów do pracy (ćwiczenia indywidualne i grupowe).

Praktyczne narzędzia do wyznaczania celów własnego rozwoju.

Dobrostan – jak dbać o siebie, by mieć siłę i energię do pracy?

O roli nastawienia w budowaniu motywacji – czyli, co dalej?

O PROWADZĄCYM

Lucyna Myszka-Strychalska – Trenerka myślenia krytycznego.. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z zagadnieniem motywacji, rozwijania umiejętności uczenia się, budowania relacji interpersonalnych.