Jak zbudować dobry zespół?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Grupa to proces. Stworzenie dobrego zespołu z grupy ludzi to wyzwanie dla liderów. Podczas tego szkolenia nauczysz się, jak tworzyć dobry zespół, jak o niego dbać i jak wykorzystywać pracę zespołową do podnoszenia efektów nauczania.