Korygowanie trudnych relacji ucznia z rówieśnikami, z rodzicami, ze środowiskiem.

CZAS TRWANIA

4 godzin dydaktycznych

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Elżbieta Kłosowska, Dorota Podorska, Lucyna Myszka-Strychalska

CEL GŁÓWNY

Przygotowanie nauczycieli do korygowania trudnych relacji z rodzicami oraz uczniami, w tym rozpoznawania potrzeb rozwojowych, psychicznych, edukacyjnych wychowawczych uczniów jak również efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy na zajęciach edukacyjnych

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wypracowanie umiejętności praktycznych z zakresu współpracy z rodzicami – budowanie wypowiedzi według schematu FUKO – fakty – uczucia – konsekwencje – oczekiwania. Przedstawienie faktu – opis wydarzeń, opis konkretnej sytuacji czy zachowania (unikamy oceniających zwrotów i wydarzeń, własnych opinii. Odniesienie do uczuć – przedstawienie emocji, które pojawiły się u osób uczestniczących zdarzeniu. Przedstawienie konsekwencji – czyli skutków danej sytuacji czy zachowania. Sformułowanie oczekiwań – wyrażenie swoich oczekiwań.
2. Wypracowanie i wdrażanie umiejętności skutecznych metod w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w szkole i w domu.

PROGRAM

  • Dobra komunikacja jako podstawa korygowania sytuacji trudnych
  • Rozmowa z rodzicami – konstruktywne rozwiązywanie sytuacji trudnych. Rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu współpracy z rodzicami – budowanie wypowiedzi według schematu FUKO.
  • Wypracowanie systemu współpracy z rodzicami poprzez Uwrażliwienie na potrzeby innych osób. Poprawa sytuacji domowej niektórych dzieci na skutek współpracy nauczyciela, kuratora i rodzica.