Myślenie wizualne – notatki nauczycieli i uczniów

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Ewa Fiałkowska

CEL GŁÓWNY

Poznanie technik wykonywania notatek przy pomocy narzędzi myślografii.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Wpływ rysunku na zapamiętywanie.
  2. Pobudzanie aktywności uczniów i rozbudzanie zainteresowania tematem lekcji.
  3. Nabywanie przez uczniów umiejętności samodzielnego tworzenia notatek.
  4. Nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności tworzenia notatek wizualnych i wykorzystywania ich w różnorodnych sytuacjach edukacyjnych (projekty, mapy myśli, plakaty, itp.)

PROGRAM

  • Czym jest pamięć i w jakim stopniu obraz (rysunek) wspiera proces zapamiętywania.
  • Jak uczyć uczniów samodzielnego tworzenia notatek?
  • Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi myślografii.
  • Opracowanie przedmiotowych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi myślografii do codziennej pracy uczestników.

O PROWADZĄCYM

Ewa Fiałkowska: plastyczka, trenerka myślenia wizualnego, prowadzi warsztaty dla kadry menadżerskiej, trenerów, coachów itd. ucząc, jak rysunkiem można zwiększyć efektywność swoich wystąpień.