Narzędzia ewaluacyjne w pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzi TIK

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Ewelina Królik

O SZKOLENIU

Podnoszenie efektywności działań nauczyciela i całej szkoły nie może się obyć bez rzetelnej odpowiedzi na pytanie NAD CZYM NALEŻY POPRACOWAĆ? Czy moja lekcja, mój projekt, program przybliża mnie do osiągania założonych celów?

CEL GŁÓWNY

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i dyrektorów w obsłudze narzędzi TIK, służących do ewaluacji pracy nauczyciela i placówki.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Dzięki szkoleniu uczestnik:

– zdobędzie umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych w celu ewaluacji swoich działań

– nauczy się projektować i przeprowadzać ankiety, głosowania i rankingi z użyciem programów Mentimetter oraz Google Forms

– nauczy się jak analizować i prezentować wyniki ewaluacji oraz jak wykorzystywać je w sprawie :

  • Uzyskiwania stopni awansu zawodowego
  • Nadzoru pedagogicznego
  • Wymagań wobec szkół i placówek
  • Oceny pracy nauczyciela
  • Oceny przydatności metod nauczania, atmosfery na lekcjach, osiąganiu celów zajęć, realizacji celów wychowawczych

PROGRAM

Cz. 1 Mentimeter

– tworzenie zapytań, ankiet, głosowań z uzyskiwaniem odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

– przegląd dostępnych opcji : otwarte odpowiedzi, chmura słów, ranking, wybór odpowiedzi, dodawanie opcji odpowiedzi, wybór sposobu prezentacji rezultatów głosowania (wypowiedzi respondentów)

– samodzielne tworzenie ankiety na podstawie wybranego scenariusza swoich zajęć lub dowolnego zagadnienia.

Cz. 2 Google Forms – tworzenie ankiet, formularzy oraz analiza wyników

– warsztatowa prezentacja narzędzia

– przedstawienie przykładowych ankiet w Google Forms i ich wyników

– Tworzenie ankiety ewaluacyjnej dla rodziców w celu zweryfikowania wybranego obszaru pracy wychowawczej

FORMA ZAJĘĆ ONLINE

Zajęcia odbywają się w wirtualnym pokoju przy użyciu ogólnodostępnego narzędzia Google Meet. Uczestnicy szkolenia wcześniej otrzymują link potrzebny do dołączenia do spotkania. Jedynym warunkiem jest posiadanie lub założenie konta na stronie GOOGLE.

O PROWADZĄCYM

Ewelina Królik jest przede wszystkim nauczycielem biologii, geografii, przyrody i informatyki z 11 letnim stażem pracy w szkołach podstawowych. Entuzjastka wdrażania nowoczesnych, ogólnodostępnych narzędzi informatycznych w celu zwiększenia zaangażowania uczniów, rozwijania krytycznego i twórczego myślenia oraz pracy w zespole. Doświadczony praktyk, który wszystkie proponowane przez siebie narzędzia wykorzystuje na swoich zajęciach z uczniami i dorosłymi. Trener kadr pedagogicznych i kierowniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu obsługi aplikacji, programów i platform edukacyjnych. Absolwentka studiów pedagogiczno – przyrodniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Edukacja Elementarna i Przyroda oraz Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu Informatyki dla nauczycieli oraz Zarządzania Oświatą. Zawodowo związana z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska jako trener lokalny projektu Lekcja:Enter dla kadr szkół województwa mazowieckiego. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci w wieku szkolnym. Jej pasją jest osobisty rozwój, śpiew i sport.