CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

Cel główny:

Wiem, jakie tematy poruszać z uczniami, istotne z punktu widzenia funkcjonowania dziecka w rodzinie, w tym tematy trudne dla dziecka.

Cele szczegółowe:

Poznaję, jakie strategie stosować, by uczniowie rozumieli, czym jest rodzina i jak funkcjonuje oraz jakie role przyjmują jej poszczególni członkowie.

Treści programu:

  1. Role w rodzinie
  2. System wartości
  3. Przywiązanie i współzależności
  4. Wyznaczanie granic
  5. Potrzeby członków rodziny i ich zaspokajanie
  6. Różne style zachowań
  7. Komunikacja bez przemocy
  8. Empatyczne zachowania
  9. Asertywność
  10. Sytuacje trudne, np. separacja, rozwód, zmiana miejsca zamieszkania

Zamów szkolenie wypełniając formularz poniżej 👇