Z klasy do Teams

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Marek Grzywna

CEL GŁÓWNY

Wyobraź sobie lekcję, podczas której nauczyciel na wstępie ciekawym pytaniem inicjuje dyskusję w klasie. Przy zainteresowaniu uczniów podaje temat lekcji, następnie w formie miniwykładu wprowadza nowe treści. W dalszej kolejności, w myśl techniki TERMINATORA, organizuje pracę w grupach i wzajemną samoocenę prac angażując i jednocząc uczniów. Kończy lekcję podsumowując najważniejsze informacje na tablicy, a uczniowie zapisują je do zeszytu…

UWAGA! Teraz wyobraź sobie, że prowadzisz taką i każdą, zaplanowaną przez Ciebie, lekcję w platformie OFFICE! Ciekawe?

Przenieś lekcje w Twojej szkole klasy do TEAMS – Szkolenie online dla Rady Pedagogicznej

Szkolenia ma za zadanie kształtowanie umiejętności łączenia swojej metodyki pracy z aplikacjami znajdującymi się w pakiecie OFFICE 365. Pakiet OFFICE 365 to szereg aplikacji, które można wykorzystać w procesie uczenia się uczniów. Ważną umiejętnością jest łączenie narzędzi ICT z metodami, formami pracy skutecznymi w procesie uczenia się.

Szkolenie możliwe do realizacji od września, prosimy o szybkie rezerwowanie terminów!

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Jak włączyć aplikację TEAMS? Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Jak wykorzystać aplikację Planner w kształtowanie umiejętności planowania i podziału zadań w grupie?
 • Które aplikacje wykorzystać w metodzie projektu edukacyjnego?
 • Które aplikacje mogą podnieść motywację ucznia?

PROGRAM

Doskonalenie umiejętności korzystania z aplikacji z pakietu OFFICE 365
Doskonalenie umiejętności stosowania metod i form pracy sprzyjających uczeniu się uczniów wynikających z podstawy programowej wpisanych w wymagania ogólne i szczegółowe podstaw programowych

BONUS!
Po wykupieniu szkolenia, każdy nauczyciel otrzyma krótką ankietę, w której możesz opisać przykładową lekcję, jaką chciałby przenieść do TEAMS! Na podstawie przykładowych/najczęstszych opisów uszyjemy szkolenie dla potrzeb grupy!

O PROWADZĄCYM

 • Superbelfer RP,
 • Trener regionalny i lokalny w projekcie Lekcja:Enter,
 • grantobiorca w Centrum Mistrzostwa Informatycznego,
 • uczestnik programu Intel AI4Youth – program dla Couchów,
 • Laureat plebiscytu „Nauczyciel na Medal” pod patronatem Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego,
 • nominowany tytułem „Przyjaciel SuperKoderów przez Fundację Orange,
 • nauczyciel biologii i informatyki,
 • autor innowacyjnego programu zajęć w przyrodniczych „Science”,
 • Lider programu #SuperKoderzy i Mega Misja,
 • Członek inicjatywy społecznej W.I.E.M zrzeszającej nauczycieli pasjonatów,
 • Koordynator projektu Lekcje w sieci,
 • Autor innowacyjnego programu „ZArdiunowani”,
 • Uczestnik „Projektu z klasą”.