Centrum Doskonalenia Nauczycieli

RAZEM LEPIEJ

Misją Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ jest wspieranie nauczycieli, szkół i innych podmiotów poprzez opracowywanie, organizowanie i realizowanie różnorodnych form szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających oczekiwania klienta.

Do naszych zadań należy:

 • Diagnozowanie potrzeb

  dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • Szkolenia i warsztaty

  Przygotowujemy, organizujemy i prowadzimy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli

 • Prowadzimy zajęcia

  służące osobistemu rozwojowi nauczycieli

 • Prowadzimy proces

  Wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych

 • Opracowujemy i wydajemy

  materiały edukacyjne

 • Współpracujemy z organizacjami

  pozarządowymi, władzami rządowymi i samorządowymi w związku z realizowanymi zadaniami, wynikającymi z niniejszego Statutu

Przygotowujemy, organizujemy i prowadzimy

szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w zakresie:

 • Metod nauczania
 • Podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych;
 • Pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zarządzania tą pomocą w szkole
 • Profilaktyki uzależnień i zachowań agresywnych;
 • Rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, kształtowania postawy kreatywności i współpracy oraz rozwijania samorządności;
 • Współpracy z rodzicami uczniów
 • Wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej;
 • Innych, zgodnych z potrzebami nauczycieli.

Dokumenty

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
pod numerem KE_I.5471.4.2019

Akredytacja Kuratora Oświaty
z dnia 24.07.2019

Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
o przyznaniu 5-letniej akredytacji

Telefon
SZKOLENIA