Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim. Janusz Korczak

Statut – szkolna konstytucja – stwórz go zgodnie z prawem i wizją działania Twojej szkoły

Statut to taka mała konstytucja szkoły. Jest jednym z najważniejszych dokumentów. Jak go napisać, żeby rzeczywiście odzwierciedlał cele i wizje szkolne jednocześnie będąc zgodnym z prawem nadrzędnym? ? Co powinien zawierać, a czego nie musi? Co zrobić, aby był jasnym, czytelnym, a przede wszystkim żywym dokumentem? Zapraszamy na spotkanie z Anidą Samoraj.

Przyjrzyj się swojej prokrastynacji

Zaklęty krąg prokrastynacji... tak, on istnieje. A, co ważniejsze, większość z nas w nim funkcjonuje. Co zrobić, żeby go przerwać? Zeby zacząć działać, wziąć sprawy w swoje ręce? Co zrobić, żeby przestać odkładać na później i zacząć szczęśliwie, ze spokojną głową, zacząć żyć tu i teraz? Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Agnieszką Pilch!

Jak pracować w bardzo zróżnicowanej klasie? Edukacja włączająca w praktyce.

Jeśli masz w klasie dzieci zdolne, wycofane, znudzone, nadpobudliwe, z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i coraz mniej sił oraz pomysłów na to, jak „nie zgubić” z oczu potrzeb niektórych uczniów i uczennic, to to szkolenie jest dla ciebie! Sprawdź, czy znasz i sprytnie wykorzystujesz proste techniki i metody pracy w bardzo zróżnicowanej klasie.

Jak dostosować system oceniania do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczestnicy wiedzą, jak dostosować system oceniania dla uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Szkoła i lekcje w obliczu sztucznej inteligencji

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów szkolnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat sztucznej inteligencji oraz sposobów, w jakie może ona wpłynąć na proces nauczania i uczenia się w szkole.

Uczeń w sieci – zagrożenie i profilaktyka

Poznajcie zagrożenia płynące z aktywnością uczniów w sieci oraz sposoby na profilaktykę i zapobieganie tym zagrożeniom. Wypracujcie własne, praktyczne rozwiązania!

Mediacje jako sposób na rozwiązanie konfliktów szkolnych

Szkolenie skupia się na poszerzeniu wiedzy i podniesieniu umiejętności w zakresie rozwiazywania konfliktów w placówkach oświatowych zgodnie ze standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej.

Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych

Szkolenie adresujemy do nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych placówek ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych, a także pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów, nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne oraz innych specjalistów jako konkretne wsparcie w bardzo trudnych i delikatnych sytuacjach i zachowaniach uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Mamy wspólny cel – współpraca nauczyciela i rodzica

Rodzic jest ważnym "elementem" środowiska szkolnego. Jak z nim rozmawiać? Jak komunikować się, aby żyć w symbiozie? Pokażą Wam Zofia Przystup i Mariola Kędzierska.

Wychowawcza rola rodziny – jak ją wspomagać na zajęciach WDŻ oraz podczas codziennej pracy z uczniami?

Jak żyć w usieciowionym świecie, czyli jak świadomie i efektywnie korzystać ze zdobyczy technologii?

Efektywne uczenie się uczniów zgodne z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Każdy człowiek rozwija się inaczej.
Ma na to wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Bardzo ważne jest, aby nauczyciele potrafili podążać za potrzebami każdego dziecka i wiedzieli, jak jest to istotne w procesie uczenia się.

Dobrostan i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów ?

Jak wspomagać ich rozwój, by rozpoznawali i kontrolowali emocje?
Jak uczyć samoregulacji?
Na te i wiele innych pytań, podczas szkolenia, odpowie dr Adriana Kloskowska.

Do celu bez stopni – czyli o odkrywaniu radości uczenia się

Twoje serce podpowiada, że czas ograniczyć stopnie? Lub nawet całkiem się z nimi pożegnać? Nie wiesz jak? Skorzystaj z doświadczenia dwóch praktyczek, które krok po kroku pokażą Twojej radzie, jak bezpiecznie przejść z oceniania na docenianie.

Druk 3d, roboty i VR w szkole – warsztat wdrożeniowy dla nauczycieli

Zaangażujcie sprzęty z Laboratoriów Przyszłości, niech zaczną „żyć” w waszej szkole! Marek Grzywna poprowadzi Was za rękę, razem z nim przejdziecie przez wszystkie etapy uczenia się, aż do swobodnego, samodzielnego wykorzystywania sprzętów.

Podsumowanie roku szkolnego inne niż dotychczas – poczujcie satysfakcję ze swoich działań jako zespół pedagogiczny i nie tylko!

Wyjazdowe szkolenie dla rady pedagogicznej – zintegrujcie się w pięknym Toruniu

Proponujemy Wam radę szkoleniową w pięknym Toruniu. Przyjedźcie, zrelaksujcie się, pobądźcie razem zupełnie inaczej niż w szkole. Zrób prezent sobie i swojemu zespołowi pedagogicznemu!

I błąd przyda się na coś… Jak wykorzystać błąd w uczeniu?

Aktywność rzeźbi mózg, czyli jak zaplanować przestrzeń rozwojową dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Jak prawidłowo zaplanować i zorganizować zajęcia?

Informacyjne tsunami – jak ograniczać zmęczenie cyfrowe u dzieci i młodzieży?

Pomóż dziecku, które cierpi w milczeniu. Mutyzm wybiórczy.

Trudne zachowania uczniów. Strategia działania.

Jak rozbudzić na nowo zawodowy entuzjazm?

Rozwój psychoseksualny dziecka z ASD

„Jak być OK?”

Konflikty wartością każdego zespołu

Ewaluacja w pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzi TIK

Uważność czyli Mindfulness w szkole

Depresja – co warto o niej wiedzieć?​

Porozumienie bez Przemocy – jak łączyć asertywność z empatią?​

Chodzi o komunikację z poziomu serca, której celem jest porozumienie zarówno między nauczycielem i uczniem lub rodzicem, jak i między samymi rówieśnikami.

Autorytet nauczyciela. Jak go skutecznie budować?​

Jak wprowadzać uczniów w dorosłość, by poczuli apetyt na życie – elementy doradztwa zawodowego w codziennej praktyce szkolnej.​

Czytanie, pisanie i myślenie matematyczne – jak kształtować podstawowe umiejętności.

Wykorzystanie stylów DISC w komunikacji i budowaniu relacji na różnych poziomach funkcjonowania szkoły.​

Uczeń z SPE. Diagnoza, planowanie pracy (w tym IPET), indywidualizacja, dostosowanie​

Pozwól mi rozkwitnąć. Integracja sensoryczna kluczem do optymalnego rozwoju.​

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien?​

Prace domowe – potrzeba czy strata czasu?​

Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela​

Action learning jako metoda zespołowego rozwiązywania problemów.​

Dostosowanie treści programowych do indywidualnych możliwości i cech psychofizycznych uczniów.​

Jak zbudować dobry zespół?​

Aktywne notowanie​

Design thinking w edukacji – nowoczesne techniki kreatywnego myślenia w pracy nauczycieli​

Stres w pracy nauczyciela. Przyczyny, objawy, sposoby radzenia sobie​

Komunikacja służąca porozumieniu i zrozumieniu

Jak realizować projekt edukacyjny, aby dał gwarancję efektywności?

Opracowanie i realizacja programu zajęć reintegracyjnych w szkołach​

Jak diagnozować zapotrzebowanie na treści wychowawcze i profilaktyczne​?

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej

Wyposażony Belfer

Niezbędnik onlajnowego nauczyciela z Markiem Grzywną

Microsoft Teams z Markiem Grzywną

Microsoft Teams z Krzysztofem Ciurejem

Ewaluacja zajęć – przykładowe narzędzia autoweryfikacji dla ucznia i nauczyciela

Karty metaforyczne w pracy wychowawczej nauczyciela i pedagoga

Spokój i uważność – Szkolenie Mindfulness z Dorotą Wojtczak

Po co uczą się dzieci? O motywacji uczniowskiej dla nauczycieli

Z klasy do Teams

Wykorzystanie narzędzi Google w zarządzaniu, czyli jak pracować w Chmurze II

Po co i jak budować dobre relacje w szkole?

Neurodydaktyka dla praktyka czyli jak wykorzystać osiągnięcia neurobiologii w procesie nauczania-uczenia się.

Ocenianie kształtujące – podstawy

Myślenie wizualne – notatki nauczycieli i uczniów

Gry edukacyjne – sposób na efektywne uczenie się i zaangażowanie ucznia

Korygowanie trudnych relacji ucznia z rówieśnikami, z rodzicami, ze środowiskiem.

Od nauczania do uczenia się. Jak przekazać odpowiedzialność za uczenie się uczniom?

Samoregulacja dla nauczycieli

Co zamiast stopni? Jak monitorować postępy uczniów nie tylko w edukacji zdalnej?

Mindfulness dla dzieci – od umysłu do serca

Mindfulness – siły wewnętrzne: bezpieczeństwo, satysfakcja, więź

Zagadkowy Święty Mikołaj zaprasza do Wirtualnego Escape Roomu

Żeby im się chciało chcieć, czyli o motywowaniu w praktyce.

OBCO W OBCYM KRAJU – JAK WSPOMAGAĆ DZIECKO CUDZOZIEMSKIE W POLSKIEJ SZKOLE​

Kuferek tajemnic, czyli narzędzioteka nauczyciela na czasie.

Jak pracować z dziećmi w oparciu o relacje – w szkole i w nauczaniu zdalnym?

Fundament mówcy

Fonoholizm – rutyna czy zagrożenie?​

Fizyka eksperymentalna

Efektywna edukacja na odległość – z Petteri Elo (w języku angielskim z tłumaczem)​

Edukacja podążająca

Poruszenie w sieci neuronów

Cyberprzemoc

Cyfrowa Młodzież – Cyfrowi Tubylcy. Między konfliktem, a zrozumieniem.

Telefon
SZKOLENIA