K2x2

Chodzimy do szkoły przez 12 lat. Zaczynamy edukację jako dzieci, kończymy jako dorośli ludzie. Chcemy, aby te 12 lat były czas rozwoju dla każdego ucznia. Aby odkrył swoje talenty, uwierzył, że na nich może budować swoją przyszłość. Aby opuszczał szkołę wierząc w siebie, swoje możliwości i dobre jutro.

Dziś dotarcie do informacji jest banalnie łatwe. Dotarcie do wiedzy również. Czas, aby szkoła stała się miejscem rozwijania kompetencji przyszłości, uczenia się jak się uczyć, jak zdobywać wiedzę niezbędną do rozwoju.

Uczenie się, rozwój to nasza naturalna potrzeba. Może przynosić wiele radości i chcemy, aby dzięki programowi K2x2 do naszych szkół/przedszkoli wróciła radość uczenia się.

„K2x2” to program, dzięki któremu szkoła w bezpieczny, profesjonalny i skuteczny sposób przekształci się w placówkę, gdzie podstawa programowa jest kanwą do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, bez względu na to, czy uczenie przebiega online czy offline. Nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się ucznia.

Program zakłada procesowe wsparcie szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych (KK).

Kraje UE zobowiązały się do kształtowania KK w ramach swoich systemów edukacji. Polska również. Dlatego KK są zapisane w podstawie programowej. Nasz program pozwala na wdrażanie KK w sposób ciekawy, atrakcyjny, spójny, zaplanowany i efektywny.

To projekt dla tych szkół i przedszkoli, gdzie zauważacie konieczność zmiany – zwiększenia współpracy, ujednolicenia standardów uczenia w placówce, rozwijania nowoczesnych metod, atrakcyjnego realizowania podstawy programowej.

Czym jest rok 0 i z jakich powodów jest tak bardzo ważny?

Sam program K2x2 trwa 2 lata. Jednak poprzedza go rok „0”, podczas którego przypomnimy nauczycielom 4 kompetencje przyszłości i kompetencję uczenia się.

Wynika to z założenia, że aby kogoś, czegoś nauczyć – szczególnie w obszarze umiejętności i postaw – to najpierw samemu warto zdiagnozować, w jakim stopniu ma się rozwiniętą daną kompetencję.

Poza tym – tak, jak do wyprawy na K-2 trzeba się najpierw przygotować, zanim stanie się u podnóża góry i założy pierwszy obóz, tak samo w tym programie. Najpierw trzeba przygotować się mentalnie do jego realizacji. Uwierzyć w jego sens i zdiagnozować swoje zasoby.

Rok „0”.

Zanim szkoła wejdzie do programu, najpierw nauczyciele sami przypominają sobie 4K + uczenie się. Wszyscy nauczyciele danej szkoły – powinni przejść cykl 5 szkoleń poświęconych:

 • Co to znaczy: Uczyć się
 • Komunikacja czyli „czy ja nie umiem mówić?”
 • Kooperacja – po co nam być razem jeśli samemu wszystko zrobię szybciej.
 • Krytyczne myślenie – logika, fakty, opinie i…. nabijanie w butelkę.
 • Kreatywność – jak wymyślić świat od nowa.

Do każdego szkolenia nauczyciele otrzymają materiały metodyczne.

Dodatkowo

 • każdy nauczyciel dostanie dostęp do 3 wykładów:
  1. autorskiego wykładu Anny Jurewicz nt. kompetencji kluczowych „Efekt motyla”,
  2. „Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – kim są i jak się uczą?”,
  3. „Praca w małych grupach. Jak ją organizować, aby była efektywna”.

Zadbaj o zaplanowany i sensowny rozwój szkoły! Procesowy rozwój połączy zespół nauczycieli w dążeniu do wspólnego celu. Będą czuli się zaopiekowani i zmotywowani do realizowania planów. Ułatwi to zarządzanie zróżnicowaną grupą, jaką jest rada pedagogiczna. Wspólnie stworzycie nowoczesną szkołe przemian!

ZAPOZNAJ SIE Z PAKIETAMI CENOWYMI PROGRAMU k2X2

Zainwestuj i ze spokojem obserwuj rozwój całej swojej społeczności szkolnej!

Co dalej?

Po roku „0” szkoła/przedszkole może podjąć decyzję, jak chce się zaangażować w dalszy rozwój. Na czym najbardziej skoncentrować i kontynuować rozwój przez kolejne 2 lata!

Program K2x2 zakłada wspólną, systematyczną pracę przez 2 lata.

Pod opieką jednego trenera-facilitatora, przejdzie przez POZYTYWNY PROSTY PRAKTYCZNY program zdobycia szczytu kompetencji przez uczniów.

Będziemy zakładać kolejne bazy, aby z nich podejmować dalszą wędrówkę na sam szczyt!

Założenia programu

Jak przy zdobywaniu K2. Po okresie przygotowawczym (rok „0”) czas na podjęcie konkretnych działań.

Co dwa miesiące będziemy budować kolejną bazę, pozwalającą nam bezpiecznie wejść na szczyt.

Co zapewnia program?

Opieka trenera-facylitatora.

Systematyczne działania w oparciu o pracę projektową.

Proste i praktyczne techniki prowadzenia lekcji rozwijające kompetencje.

Wsparcie dyrektora – webinary, grupa wsparcia, mentoring.

Stworzenie zespołu liderów.Budowanie zespołu wzajemnie wspierającego się.

Telefon
SZKOLENIA