Aby skierować dziecko na właściwą drogę, musisz nią podążać razem z nim. – Josh Billings