Aby skierować dziecko na właściwą drogę, musisz nią podążać razem z nim. – Josh Billings

Statut – szkolna konstytucja – stwórz go zgodnie z prawem i wizją działania Twojej szkoły

Statut to taka mała konstytucja szkoły. Jest jednym z najważniejszych dokumentów. Jak go napisać, żeby rzeczywiście odzwierciedlał cele i wizje szkolne jednocześnie będąc zgodnym z prawem nadrzędnym? ? Co powinien zawierać, a czego nie musi? Co zrobić, aby był jasnym, czytelnym, a przede wszystkim żywym dokumentem? Zapraszamy na spotkanie z Anidą Samoraj.

Mediacje jako sposób na rozwiązanie konfliktów szkolnych

Szkolenie skupia się na poszerzeniu wiedzy i podniesieniu umiejętności w zakresie rozwiazywania konfliktów w placówkach oświatowych zgodnie ze standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej.

Mamy wspólny cel – współpraca nauczyciela i rodzica

Rodzic jest ważnym "elementem" środowiska szkolnego. Jak z nim rozmawiać? Jak komunikować się, aby żyć w symbiozie? Pokażą Wam Zofia Przystup i Mariola Kędzierska.

Dobrostan i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów ?

Jak wspomagać ich rozwój, by rozpoznawali i kontrolowali emocje?
Jak uczyć samoregulacji?
Na te i wiele innych pytań, podczas szkolenia, odpowie dr Adriana Kloskowska.

Podsumowanie roku szkolnego inne niż dotychczas – poczujcie satysfakcję ze swoich działań jako zespół pedagogiczny i nie tylko!

Wyjazdowe szkolenie dla rady pedagogicznej – zintegrujcie się w pięknym Toruniu

Proponujemy Wam radę szkoleniową w pięknym Toruniu. Przyjedźcie, zrelaksujcie się, pobądźcie razem zupełnie inaczej niż w szkole. Zrób prezent sobie i swojemu zespołowi pedagogicznemu!

I błąd przyda się na coś… Jak wykorzystać błąd w uczeniu?

Aktywność rzeźbi mózg, czyli jak zaplanować przestrzeń rozwojową dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Jak prawidłowo zaplanować i zorganizować zajęcia?

Konflikty wartością każdego zespołu

Uważność czyli Mindfulness w szkole

Depresja – co warto o niej wiedzieć?​

Telefon
SZKOLENIA