Masz pytania? – zadzwoń: 503 849 215

Realizacja projektu została zakończona.

Zapraszamy do wspólnej realizacji innych szkoleń dla rady pedagogicznej.

Opinie użytkowników

Dziękuję bardzo za inspirujące szkolenie, wzrosło moje poczucie wartości, bo wiem, że lekcje zdalne mi nie straszne, a na zajęciach stacjonarnych też wprowadzę różne aplikacje, które uwielbiają uczniowie. Dzięki temu nauka nie będzie nudna a efektywna.

Quzziz na lekcjach sprawdza się rewelacyjnie. Natomiast moim odkryciem, które bardzo przypadło do gustu uczniom jest Padlet.
Tego typu szkolenia w dużej mierze zależą od przygotowania i kompetencji prowadzącego. Pani Monika miała świetny kontakt z grupą, dostosowywała materiały do naszego poziomu. Brawo!
Uważam, że szkolenie jest bardzo dobrze zorganizowane pod kątem technicznym – na stronie Lekcji:Enter wszystko jest jasne i przejrzyste, świetną sprawą jest zsynchronizowanie strony z podaną pocztą (wyświetlanie wszystkich komunikatów na poczcie)
Jestem zadowolona ze szkoleń, poznałam wiele nowych narzędzi. Stosowałam już wcześniej kilka z nich. Moim ulubionym jest Jamboard, ponieważ daje uczniom możliwość wykazania się, zwłaszcza podczas pracy w grupach.
Brałam  pierwszy raz udział w projekcie Lekcje:Enter i jestem bardzo zadowolona. Prowadząca w prosty zrozumiały sposób przedstawiała kolejne zagadnienia. Dziękuję.
Bardzo pomocne szkolenie, dodające pewności siebie w używaniu aplikacji internetowych oraz uzupełniające luki w wiedzy na ten temat. Zyskałam wiele fajnych pomysłów na lekcje online. Bardzo miły i kompetentny prowadzący.
Pozytywnie oceniam całe szkolenie. Bardzo przydatne treści z których można korzystać nie tylko podczas pracy zdalnej, ale także podczas lekcji w szkole. Moja wiedza na temat TIK została usystematyzowana, mogę lepiej wykorzystywać ją podczas zajęć.
Na szczególną uwagę zasługuje bogato wyposażona platforma LEKCJI:ENTER, to swoisty bank wiedzy i doświadczeń praktyków, płaszczyzna wymiany scenariuszy z różnych przedmiotów, podpowiedzi co do innych materiałów dostępnych w sieci.

Cieszę się, że mogłam wziąć udział w projekcie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły mi lepiej zrozumieć, na czym powinno polegać dzisiejsze nauczanie, jaka powinna być rola nauczyciela. Udział w szkoleniach zainspirował mnie do poszukiwania coraz to innych form pracy z młodzieżą. Moje lekcje jeszcze bardziej zyskały na atrakcyjności w oczach uczniów.

Filmy

Trener Marek Grzywna opowiada o projekcie

Filmik uczestników projektu

Cel i opis projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TiK) wśród kadry nauczycielskiej szkoły oraz  do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na lekcjach. SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI realizowana jest w trzech województwach:

 • Kujawsko-Pomorskim
 • Mazowieckim
 • Wielkopolskim

Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. CDN RAZEM LEPIEJ jest grantobiorcą realizującą w ramach Lekcji:ENTER trzy projekty – Kujawsko-pomorska Szkoła Przyszłości, Mazowiecka Szkoła Przyszłości i Wielkopolska Szkoła Przyszłości. Do projektu nauczycieli zgłaszają szkoły, udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Szkolenia Lekcja: ENTER przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia), w ramach 9 ścieżek:

 1. edukacja wczesnoszkolna
 2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
 3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
 4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
 5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
 6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
 7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
 8. informatyka – szkoły podstawowe
 9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe

Szkolenia, które składają się na projekt Lekcja: ENTER będą realizowane w dwóch blokach:

 1. Dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne (40 godzin – szkolenia online) Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.
 2. Dla nauczycieli informatyki (40 godzin – szkolenia online) Celem tego szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Każda z osób biorących udział w projekcie Lekcja: ENTER otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia rady pedagogicznej. Udział w szkoleniu Lekcja: ENTER jest bezpłatny. Nauczyciel może uczestniczyć w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.

Korzyści

Podczas szkolenia TIK w ramach projektu Lekcja: ENTER uczestnicy:

 • nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (e-podręczniki, edukator.pl), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych;
 • wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
 • nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;
 • dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;
 • zobaczą, jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej;
 • nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach;
 • poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli.

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas szkolenia realizowanych w ramach SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI przyczyni się do uproszczenia codziennej pracy nauczycieli (np. prace domowe, kartkówki online generujące wynik danego ucznia) oraz do podniesienia atrakcyjności procesu nauczania – uczenia się). Szkoła, która zdecyduje się na udział w projekcie Lekcja: ENTER zobowiązuje się do wdrożenia TIK w swojej szkole. Polega to m.in. na dalszym podnoszeniu kompetencji nauczycieli z TIK, prowadzenia lekcji otwartych, wykorzystywania TIK w codziennym procesie edukacyjnym. Szkołę do projektu może zgłosić TYLKO osoba z kadry kierowniczej szkoły (dyrektor, wicedyrektor z uprawnieniami nauczyciela) Aby dołączyć do projektu Lekcja: ENTER wyślij formularz zgłoszeniowy, deklarację dyrektora oraz oświadczenie nauczycieli (ostatnie może być w późniejszym terminie ze względu na nauczanie zdalne) na maila rekruterki z twojego województwa.

Udział w projekcie szkoleniowym

Pomaga szkołom w spełnieniu:

 • Jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – „Rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”,
 • Jednego z warunków planów nadzoru pedagogicznego Kuratorów Oświaty – monitorowania kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, czyli również ze stosowania TIK-u.

Jak zgłosić się do projektu?

Procedura zapisywania uczestników do projektu Lekcja: ENTER, w ramach którego realizowane są szkolenia TIK, polega na zgłoszeniu się do nas przedstawiciela szkoły i wysłaniu odpowiednich dokumentów (skan zał. 1 i 2 Regulaminu). Na tej podstawie rejestrujemy na platformie projektu „Lekcja: Enter” szkołę i członka kadry zarządzającej szkołą, który również może, lecz nie musi brać udział w szkoleniach. Osoba ta uzyskuje mail z linkiem aktywacyjnym do rozesłania dla nauczycieli pracujących w jej szkole – wtedy automatycznie będą należeć do swojej szkoły na Platformie. Od tej chwili nauczyciele i członek kadry kierowniczej zaczynają realizację ścieżki edukacyjnej w ramach projektu SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI.

Dostęp do platformy: Wejdź na www.lekcjaenter.pl i zaloguj się, wybierając Platformę merytoryczną dla nauczycieli. Wpisz swój adres mail i hasło. Wypełnił formularz udziału w projekcie i wypełnij pretest. Po wypełnieniu pretestu Specjalista ds. Organizacji Szkoleń będzie w stanie przydzielić nauczycieli do grup szkoleniowych (ze względu na poziom zaawansowania, rodzaj szkoły oraz grupę przedmiotową).

Ścieżka edukacyjna

 • Zgłoszenie szkoły do projektu poprzez kontakt ze Specjalistą ds. Rekrutacji;
 • Rozesłanie przez członka kadry zarządzającej szkoły linku aktywacyjnego dla swoich nauczycieli;
 • Rejestracja nauczycieli na Platformie Lekcja: Enter z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego;
 • Wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych, na podstawie którego uczestnik będzie zakwalifikowany do grupy podstawowej lub zaawansowanej;
 • Udział w szkoleniu TIK (32 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin on-line, a w przypadku nauczycieli informatyki 35 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 5 godzin on-line – w czasie COVID-19 wszystkie szkolenia odbywają się online);
 • Wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia;
 • Przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • Uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela/nauczycielkę scenariuszy lekcji;
 • Przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy);
 • Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji;
 • Odbiór zaświadczenia o ukończenia szkolenia zgodnego z wymaganiami MEN, wydanego przez naszą akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ, która będzie organizatorem szkolenia.

Szkolenia TIK w ramach projektu Lekcja: ENTER kierowane są tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Zgłoszenia szkoły i nauczycieli dokonuje członek kadry kierowniczej szkoły. Liczba zgłoszonych uczestników zależy od liczby zatrudnionych w szkole nauczycieli, musi ich być co najmniej:

 • 2-3 nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli;
 • 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli;
 • 5-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli.

Podane powyżej liczby, to minimalna liczba nauczycieli. Maksymalnie szkoła może zgłosić nawet wszystkich nauczycieli. Jest to bardzo dobre wyjście, które pomaga w uspójnieniu działań wszystkich nauczycieli, budowania zespołu szkolnego i współpracy.

 • edukację wczesnoszkolną
 • przedmioty humanistyczne klasy IV – VIII
 • przedmioty humanistyczne szkoły ponadpodstawowe
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze klasy IV – VIII
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze szkoły ponadpodstawowe
 • przedmioty artystyczne klasy IV – VIII
 • przedmioty artystyczne szkoły ponadpodstawowe
 • informatyka klasy IV – VIII
 • informatyka szkoły ponadpodstawowe

Do udziału w projekcie SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI w ramach kolejnej już edycji Lekcja: ENTER mogą zgłosić się szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego. Jeżeli zarządzasz placówką edukacyjną właśnie w tej lokalizacji, zachęcamy do wysłania zgłoszenia.

Na szansę poszerzenia swoich umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii w procesie nauczania, mogą liczyć także nauczyciele pracujący w szkołach zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Do wzięcia udziału w projekcie Lekcja: ENTER zapraszamy szkoły zarówno z większych, jak i mniejszych miast.

Projekt Lekcja: ENTER, w ramach którego nauczyciele dowiedzą się tego, jak wdrożyć TIK skierowany jest także do placówek edukacyjnych z województwa wielkopolskiego. Wielkopolska SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI to szansa na podniesienie kwalifikacji w tym zakresie dla szkół z Poznania oraz wielu innych miejscowości.

Kontakt

Sylwia Florkiewicz-Bogdan
Specjalistka ds. Rekrutacji
Tel. 503-849-215

Województwo kujawsko-pomorskie
enter.kujawskopomorskie@gmai.com

Województwo mazowieckie
marketing.jurewicz@gmail.com

Województwo wielkopolskie
enter.wielkopolskie@gmail.com

Angelika Głowacka
Specjalistka ds. Organizacji Szkoleń
E-mail: lekcjaenter.szkolenia@gmail.com
Tel. 692-575-441

Telefon
SZKOLENIA