TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

Podczas podsumowania tego roku szkolnego, jako rada pedagogiczna zasługujecie na docenienie wszystkich działań i wysiłków przez Was podejmowanych!
Zapraszamy na szkolenie podczas którego nauczyciele będą mogli docenić siebie i zakończyć rok szkolny z poczuciem satysfakcji!  

CEL GŁÓWNY

Podsumowanie roku szkolnego pod kątem odniesionych sukcesów, integracji zespołu, budowania poczucia wartości związanego ze zrealizowanymi zadaniami i pokonanymi przeszkodami

CELE SZCZEGÓŁOWE

Nauczyciele:

 • Pogłębią poczucie satysfakcji z zadań wykonanych w minionym roku i pokonanych przeszkód
 • Docenią swoje działania i zaangażowanie.
 • Pozytywnie spojrzą na własne działania i działania zespołów w minionym roku.
 • Pogłębią integrację zespołu.
 • Docenią wartość własnych działań i wyciągną z tego wnioski na przyszłość.
 • Pogłębią motywację do dalszego wspólnego rozwoju w następnym roku.
 • Mogą zmodelować to, co będzie na szkoleniu i wykorzystać na lekcjach wychowawczych/podsumowujących rok

PROGRAM

 1. Przedstawienie planowanego przebiegu szkolenia i celów
 2. Ćwiczenie: Jak dobrze się znamy. Każdy losuje jedną osobę z grupy, ma wypisać 5 cech tej osoby, na podstawie których będzie można odgadnąć o kogo chodzi.
 3. Co oznacza dla Ciebie słowo „sukces”? Dyskusja, albo mentimer.
 4. Co się wydarzyło w minionym roku? Nasze sukcesy – nasze trudności. sesja plakatowa
 5. Jakie wyciągamy wnioski – jakie lekcje odebraliśmy? Praca w małych zespołach.
 6. Plany na następny rok. Co warto kontynuować, z czego warto zrezygnować. Odnosimy się do celów istnienia szkoły. Technika 5Q.
 7. Z czym wychodzę? Ewaluacja. Ćwiczenie „Ja jestem super”!

Zamów szkolenie wypełniając formularz poniżej lub zadzwoń 514 189 088