Porozumienie bez Przemocy – jak łączyć asertywność z empatią?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Dorota Wojtczak

Anna Chabowska

Anna Jurewicz

Agnieszka Jarczyńska

O SZKOLENIU

Porozumienie bez przemocy. Właśnie to powinno być celem każdego z nas. Dzięki temu relacje utrzymane są na odpowiednim poziomie, co wpływa także na stworzenie przyjaznej atmosfery, która sprzyja nauce. Właśnie dlatego komunikacja bez przemocy, czyli taka, gdzie obie strony czują się bezpiecznie, wysłuchane i uwzględnione, jest tak bardzo ważna w szkole. Chodzi o komunikację z poziomu serca, której celem jest porozumienie zarówno między nauczycielem i uczniem lub rodzicem, jak i między samymi rówieśnikami. Należy pamiętać o tym, że pracownicy szkoły dają przykład, dlatego empatia i asertywność powinna przez nich przemawiać. Szkolenia rady pedagogicznej uczą tego, jak porozumienie bez przemocy może pozytywnie wpłynąć na jakość relacji, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sposób empatyczny, dostrzegając to, iż każdy człowiek robi coś dla siebie, a nie przeciw innym. Jest to punkt wyjścia do wyjątkowego podejścia do siebie nawzajem. Zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej organizuje szkolenie stacjonarne lub online, w którym porozumienie bez przemocy jest na pierwszym planie. Dzięki temu wszyscy uczestnicy zwiększą swoją świadomość na temat tego, jak ważne jest budowanie relacji opartych na porozumieniu, wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Sposób, w jaki dzieci nauczą się porozumiewać na etapie nauki, przeniosą na swoje dalsze życie. Właśnie dlatego już teraz należy im pokazać, jak powinna wyglądać łagodna, służąca porozumieniu komunikacja!

CEL GŁÓWNY

Poznanie założeń i modelu empatycznej komunikacji „języka serca” Marshalla Rosenberga.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Poznanie intencji Porozumienia bez Przemocy

Nauka modelu czterech kroków w mówieniu i słuchaniu

Praktyczne wykorzystanie modelu w codzienności szkolnej

PROGRAM

  1. Czego potrzebuje uczeń? Czego potrzebuje nauczyciel? Czego potrzebuje szkoła? – zauważenie i równoważenie świata potrzeb poprzez budowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa emocjonalnego
  2. Emocje i ich rola w komunikacji
  3. Model 4 kroków PbP: obserwacja – uczucie – potrzeba – prośba
  4. Najważniejsze rozróżnienia: obserwacja a ocena, uczucie a myśl, potrzeba a strategia, prośba a żądanie (co buduje, a co niszczy kontakt)
  5. Język władzy a język osobisty nauczyciela – różnice i efekty podczas używania każdego z nich
  6. Język żyrafy i język szakala jako odmienne style i konsekwencje w motywowaniu
  7. Zastosowanie modelu PbP podczas szczerego wyrażania siebie – asertywność
  8. Zastosowanie modelu PbP podczas słuchania innych z zaciekawieniem – empatia
  9. Korzyści wynikające ze stosowania empatycznej komunikacji w szkole