Oczekiwany powrót do szkół

Kiedy powrót do szkół? To pytanie pojawiało się na ustach nauczycieli i rodziców przez prawie cały zeszły rok. Ze względu na to, że taka forma lekcji ma swoje plusy i minusy, a korzyści lekcji prowadzonych w trybie stacjonarnym przeważają, wszyscy chcieli wiedzieć, kiedy koniec zdalnego nauczania. Nic więc dziwnego, że wielu z nas z niecierpliwością wyczekiwało momentu, kiedy nastąpi koniec nauki zdalnej.

Kiedy wrócimy do szkół?

Odpowiedź na pytanie kiedy nastąpi powrót do szkoły i koniec zdalnego nauczania w 2021 roku poznaliśmy wiosną. Według ustalonego harmonogramu do lekcji prowadzonych stacjonarnie wracały kolejne roczniki. Wraz z końcem maja do szkół wrócili uczniowie na każdym etapie nauki — od szkoły podstawowej do średniej. Z zalet nauczania stacjonarnego mogliśmy korzystać jednak tylko do rozpoczęcia wakacji. Czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie terminem, kiedy będzie można potwierdzić koniec nauki zdalnej?

Czy całkowicie pożegnamy się z nauczaniem zdalnym?

Już od września do nauki wracają uczniowie w różnym wieku. Swoją przygodę edukacyjną zaczyna także wielu pierwszoklasistów. Jak będzie wyglądał powrót do szkół — czy całkowicie pożegnamy się z nauczaniem zdalnym? Na tę chwilę jedynym przewidywanym scenariuszem jest całkowity powrót do trybu stacjonarnego. Zaopatrzenie szkół w odpowiedni sprzęt oraz zaszczepienie dużej liczby nauczycieli, a także możliwość niedługiego szczepienia dzieci — właśnie te czynniki pozwalają mówić o tym, że szkoły są przygotowane na koniec nauczania zdalnego.

Zalety wynikające z nauczania stacjonarnego

To kiedy będzie możliwy powrót do szkół interesowało wielu z nas przede wszystkim ze względu na korzyści płynące z nauki stacjonarnej.

Do najważniejszych zalet należy zaliczyć możliwość kontaktu z rówieśnikami. Gdy dzieci siedziały w domu, bardzo często nie kontaktowały się ze swoimi kolegami w inny sposób niż przez różnego rodzaju komunikatory. W ten sposób stawały się podatne na zaburzenia psychiczne. Co więcej, lekcje w trybie stacjonarnym wiążą się z tym, że uczniowie są w nieustannym kontakcie z nauczycielami. Dzięki temu mogą zwrócić się do nich z każdym problemem. W przypadku nauki przez Internet jest to ograniczone. Obecnie najważniejsze jest zadbanie o siebie i uczniów, budowanie relacji i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotna jest również metodyka nauczania — opracowanie systemu, który pozwoli monitorować postępy uczniów w taki sposób, aby doceniać każdy wkład i zaangażowanie ucznia.

Co traci uczeń przez szkołę online?

Ponad rok zajęć w trybie online pozwolił zweryfikować wady i zalety zdalnego nauczania. Na uwadze należy mieć fakt, że poza bezpośrednim kontaktem z rówieśnikami i nauczycielami, uczniowie tracą także dostęp do wielu pomocy naukowych, które są dostępne tylko w szkole. Oczywiście edukacja zdalna umożliwia korzystanie z materiałów dostępnych online, jednak nie są one w stanie zastąpić wszystkiego. Chodząc na lekcje stacjonarne, uczniowie wyrabiają też pewne nawyki, które pozwalają dostosować się do szkolnego rytmu. Wstawanie i śniadanie o wyznaczonej porze, podróż do szkoły, chodzenie spać w wyznaczonych godzinach — wszystko to uczy odpowiedzialności, co ciężko osiągnąć, gdy dziecko przez cały dzień siedzi na lekcjach przed komputerem.

Nauczanie zdalne ma swoje zalety, jednak także wiele wad, które sprawiają, że termin końca nauki zdalnej jest czymś wyczekiwanym przez wielu z nas. Powrót do szkół, który nastąpił pod koniec zeszłego roku szkolnego, pozwolił, choć na moment, wrócić do lekcji stacjonarnych, które mają wiele korzyści. Mamy nadzieję, że początek nowego roku szkolnego będzie oznaczał koniec nauczania zdalnego już na zawsze — nie tylko na kilka miesięcy. Zalety nauczania warto przenieść do nauczania stacjonarnego. W tym celu zachęcamy do korzystania ze szkoleń i konferencji dla nauczycieli, które odbywają się właśnie w formie online. Pozwalają one dowiedzieć się, jak przygotować ciekawe lekcje wychowawcze w liceum lub poszerzyć swoją wiedzę w innym zakresie. By zwiększyć zaangażowanie uczniów, warto też korzystać z pomocy dostępnych online, które umożliwiają eksplorowanie wielu przestrzeni – na przykład muzeów na końcu świata, których w ramach lekcji nie można odwiedzić osobiście.