Czego potrzebujemy najbardziej, aby dobrze funkcjonować i szczęśliwe żyć? W Nowym Roku zastanawiam się, czego warto życzyć sobie i innym, aby przyniosło to jak najwięcej miłości, radości, zrozumienia, dobrych relacji i tego wszystkiego, co sprawia, że jesteśmy zadowoleni z życia?

Po długim namyśle, stwierdziłam, że wszystko zaczyna się od AKCEPTACJI.

Przede wszystkim myślę o akceptacji faktu, że każdy człowiek jest inny i ma prawo do swoich poglądów, przekonań, wartości i decyzji. Jeśli to jest bardzo odległe od moich przekonań, wartości itd. a równocześnie jest to bliska mi osoba, to akceptacja odmienności sprawi, że przestaniemy przekonywać do swoich racji. Dzięki temu przestaniemy popadać w konflikty i nieporozumienia. Damy sobie szansę, aby koncentrować się na tym, co lubię w danej osobie, co jest w niej wartościowego, jakie pozytywy od niej dostaję. To jest podstawą budowania dobrych relacji. Akceptacja sprawia, że z większą ciekawością będziemy poznawać innych ludzi, ich odmienne przekonania i poglądy.

Akceptacja pozwala brać odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Przynosi prawdziwe zrozumienie, że jedyną osobą, na którą mam realny wpływ jestem ja sama. To pozwala przestać obwiniać innych ludzi czy tzw. los za to, co się dzieje ze mną. Sprawia, że z całą świadomością akceptuję podejmowane przez siebie decyzje. Przynosi zrozumienie, że źródło radości, szczęścia jest we mnie samej, a nie w zewnętrznych okolicznościach lub innych osobach.

Akceptacja nie oznacza bierności czy pasywnego podejścia do życia. Wręcz odwrotnie. Pozwala być proaktywnym, świadomie podejmować decyzje i działania, które uczynią moje życie lepszym. Towarzyszy temu spokój i równowaga, ponieważ akceptacja sprawa, że przestaję oceniać. Odchodzę od myślenia w kategoriach dobre-złe, ładne-brzydkie. Raczej koncentruję się na tym, czy to jest dobre dla mnie, nie zastanawiam się „co ludzie o tym pomyślą”. Idę swoją drogą, z życzliwością i ciekawością poznając drogi, którymi podążają inni.

Akceptacja daje odwagę do życia swoim życiem, zgodnie ze swoimi wartościami i głębokim zrozumieniem siebie i innych.

Tak więc na Nowy Rok 2021 życzę sobie i Wam AKCEPTACJI!