Czy praca w szkole może wywoływać poczucie dumy?

Oczywiście, że tak! Wszystko zależy od nas samych, a przede wszystkim od lidera i tego, jaką kulturę organizacyjną stworzył. Bardzo duże znaczenie ma tu także motywowanie pracowników. Wiele zależy również od tego, jakie są w praktyce wartości i misja organizacji, którą kierujesz. Ale nie te deklaratywne, tylko te, które wynikają z tego, jak się zachowują ludzie, jak wygląda przestrzeń szkoły/przedszkola oraz jakie są relacje — zarówno między nimi, jak i między Tobą a nimi. Dobrze więc zadać sobie pytanie, jak powinno wyglądać zarządzanie zespołem, by pracownicy czuli się motywowani do pracy i na zadane pytanie — „czy warto być nauczycielem?” odpowiedzieli twierdząco.

System motywowania pracowników — na czym powinien się opierać?

Tony Schwartz w swojej książce Taka praca nie ma sensu określa 4 podstawowe potrzeby, których zaspokojenie daje energię potrzebną do osiągania wysokich wyników. Jeśli zastanawiasz się, jak skutecznie zarządzać zespołem, warto je uwzględnić. Są to:

  • potrzeba równowagi (fizyczna),
  • potrzeba bezpieczeństwa (emocjonalna),
  • potrzeba samorealizacji (umysłowa),
  • potrzeba znaczenia (duchowa).

Dziś jest szczególna okazja, żeby każdy lider odpowiedział sobie na kilka pytań dotyczących motywowania pracowników:

  1. Czy aktywnie wspierasz ludzi w dbałości o aktywność fizyczną? Czy dajesz przykład swoim zachowaniem?
  2. Czy naprawdę cenisz pracę nauczycieli i innych pracowników i wyrażasz dla niej uznanie?
  3. Czy szanujesz pracowników, ufasz im i traktujesz jak dorosłych, którzy umieją samodzielnie podejmować decyzje dotyczące optymalnego wykonania swojej pracy?
  4. Czy do swojej i ich pracy podchodzisz z wiarą i pasją?
  5. Czy przedstawiasz nauczycielom i innym pracownikom szkoły/przedszkola atrakcyjny, inny niż wypłata, cel codziennego przychodzenia do pracy?

Jeśli tak, to właśnie dzięki temu zaspakajasz te cztery rodzaje potrzeb swoich pracowników. A to sprawia, że oni pracują coraz lepiej, rośnie ich motywacja oraz pasja. Stosowane przez Ciebie rodzaje motywacji pracowników sprawiają, że żaden z nich nie ma wątpliwości do tego, czy warto zostać nauczycielem.

Komunikacja i zarządzanie zespołem — rola lidera

Wiele badań wskazuje, że to właśnie od postawy lidera zależy powodzenie organizacji. Najwięcej szkody przynosi rozbudowane ego lidera! Jim Collins w swej książce Od dobrego do wielkiego pisze: „Najlepsi liderzy podporządkowują swoje potrzeby wyższym ambicjom osiągnięcia czegoś większego i trwalszego niż oni sami!”.

A szkoła/przedszkole to takie miejsce, gdzie właśnie ten duży – przyszłościowy cel, jakim jest mądre, zrównoważone, szczęśliwe społeczeństwo powinien być najważniejszy. Szkolenia rady pedagogicznej, które obejmują także coaching, w takiej sytuacji z pewnością okażą się przydatne.

Więc, liderze — jeśli odpowiedziałeś pozytywnie na powyższe pytania dotyczące pozafinansowego motywowania pracowników, to… działaj tak nadal. Jeśli negatywnie, to… czas na zmiany i zastanowienie się, jak motywować nauczycieli do pracy! Najlepiej zacznij od dziś!

Nie szczędźmy słów uznania dla swojej pracy, doceniajmy to, co robimy na co dzień i mówmy o tym głośno!

Liderze – motywowanie pracowników nic nie kosztuje, a sprawia, że czujemy, że szkoła/przedszkole to inspirujące miejsce pracy a zawód nauczyciela napawa Twoich pracowników dumą! Centrum doskonalenia nauczycieli z chęcią pomoże Ci w wypracowaniu metody motywowania pracowników w Twojej placówce.