CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

Wszyscy ludzie mają naturalną potrzebę uczenia się i poznawania świata.

Każdy człowiek rozwija się inaczej.

Ma na to wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych.

Bardzo ważne jest, aby nauczyciele i specjaliści potrafili podążać za potrzebami każdego dziecka
i wiedzieli, jak jest to istotne w procesie uczenia się.

Cel główny:

Wzmacniam kompetencje w zakresie planowania i realizowania specjalistycznego wsparcia w codziennej pracy z uczniem

Cele szczegółowe:

– Poznaję strategie wspomagające obserwację ucznia pod kątek jego potrzeb

– Poznaję strategie wspierające uczniów w zakresie poznawczym, emocjonalnym i społecznym

– Wzmacniam kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz współpracy z innymi specjalistami
i rodzicami

Treści programu:

  1. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa planowania pracy i wsparcia
  2. Planowanie i realizowanie wsparcia podczas zajęć specjalistycznych oraz podczas bieżącej pracy – zadania nauczycieli i specjalistów
  3. Projektowanie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi każdego ucznia – strategie pracy, ocenianie, funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne
  4. Zintegrowane działania zespołu nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zgodnie z jego potrzebami
  5. Współpraca z  innymi specjalistami i rodzicami

Zamów szkolenie wypełniając formularz poniżej 👇