CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

Dzisiejsza rzeczywistość wymaga od nas wyjątkowo szczególnej troski o dobrostan psychiczny uczniów.

Jak pomóc dzieciom i młodzieży w tym trudnym czasie?

Jak projektować przestrzeń rozwojową uczniów, by czuli się bezpiecznie?

Jak wspomagać ich rozwój, by rozpoznawali i kontrolowali emocje?

Jak uczyć samoregulacji?

Na te i wiele innych pytań, podczas szkolenia, odpowie dr Adriana Kloskowska.

Cel główny:

Poznaję strategie wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów i zapobiegania sytuacjom,
w których uczniowie nie czują się bezpiecznie.

Cele szczegółowe:

– Uczę się,  jak kształtować postawę świadomego zarządzania sobą wśród uczniów.

– Wzmacniam kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalnych uczniów.

– Otrzymuję pakiet strategii, dzięki którym uczniowie będą uczyli się kontrolować swoje emocje  oraz przykłady ćwiczeń, dzięki którym nauczyciele będą mogli praktykować z uczniami uważność.

– Wiem, jakie działania podejmować, by dbać o dobrostan ucznia i jak wspierać go w trudnych sytuacjach.

Treści programu:

  1. Projektowanie przestrzeni, w której uczniowie będą czuli się bezpiecznie fizycznie
    i psychicznie.
  2. Znaczenie dobrostanu ucznia dla jego rozwoju poznawczego i emocjonalnego w kontekście wiedzy z zakresu neurobiologii.
  3. Kluczowe strategie wpływające na dobre samopoczucie uczniów możliwe do zastosowania w codziennym życiu szkolnym i domowym.
  4. Trudne i nieprzewidywalne sytuacje – jak sobie z nimi radzić?
  5. Czym karmić uczniowskie mózgi, by możliwie najlepiej funkcjonowały emocjonalnie i społecznie?
  6. Jak praktykowania z uczniami samoregulację? Jakie ćwiczenia stosować?
  7. Jak pomóc uczniom rozpoznać i nazwać emocje?

Zamów szkolenie wypełniając formularz poniżej 👇

lub skontaktuj się z naszym biurem 514 189 088