Action learning jako metoda zespołowego rozwiązywania problemów.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

„Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.” Kiedy działamy, popełniamy błędy, pojawiają się problemy, kwestie, z którymi trudno sobie poradzić. Action Learning to niezwykle prosta i skuteczna metoda zespołowej pracy nad realnymi problemami. Jej wykorzystanie powoduje większe zaangażowanie i odpowiedzialność. Uczy koncentracji na szukaniu rozwiązań i wdrażaniu ich w życie. Tam, gdzie jest stosowana znajduje się rozwiązania nawet złożonych problemów, pozornie nierozwiązywalnych.