Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Coaching to forma rozwoju opierająca się na założeniu, że każdy ma wystarczające zasoby, aby rozwiązać pojawiający się problem. W jakim stopniu podstawowa umiejętność coacha czyli sztuka zadawania pytań może być przydatna w pracy nauczyciela. Z jakich doświadczeń coachingu warto korzystać, by wspierać uczniów w rozwoju, by lepiej współpracować z rodzicami, by tworzyć lepszy zespół jako rada pedagogiczna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas warsztatu.