Cyfrowa Młodzież – Cyfrowi Tubylcy. Między konfliktem, a zrozumieniem.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Michał Twardosz

CEL GŁÓWNY

Cyfrowi tubylcy to pokolenie wychowane w świecie multimediów. Nie znają oni rzeczywistości, w której nie byłoby możliwości skorzystania z Internetu. Jak wiemy, niestety korzystanie z Internetu przez młodzież niesie ze sobą wiele zagrożeń. Właśnie dlatego proponujemy udział w szkoleniu Cyfrowa Młodzież — Cyfrowi Tubylcy. Celem szkolenia rady pedagogicznej o takiej właśnie tematyce jest poszerzenie zakresu wiedzy na temat zagrożeń związanych ze światem cyfrowym oraz uwrażliwienie na niepożądane zjawiska, które są z nim związane. Nadużywanie Internetu przez dzieci i młodzież to tylko jedna z kwestii, której warto przyjrzeć się bliżej.

Udział w szkoleniu dotyczącym cyfrowej młodzieży, przygotowanym przez Centrum doskonalenia nauczycieli Razem Lepiej pozwoli znaleźć rozwiązania, które usprawnią profilaktykę szkolną. Z racji, że Cyfrowi Tubylcy przywykli do korzystania z różnego rodzaju multimediów, dobrym sposobem na znalezienie nici porozumienia jest korzystanie z e-zasobów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Poszerzenie słownika czynnego o pojęcia: cyfrowy tatuaż, phishing, hipertekstowość, fake-account.
  • Znajomość zjawiska cyberprzemocy i czynników z nim powiązanym.

PROGRAM

Moduł 1. Cyberprzemoc:

  1. Wprowadzenie teoretyczne: co to jest cyberprzemoc?
  2. Co oznacza: cyfrowy tatuaż, phishing, hipertekstowość, fake-account?

Moduł 2. Kim jesteś?

  1.  Konsekwencje podszywania się pod kogoś na portalach społecznościowych (prawnych i w społeczeństwie) – prezentacja i interpretacja problematyki.

Moduł 3. Profilaktyka.

  1. Omówienie działań mających na celu wsparcie i profilaktykę szkolną.
  2. Pozytywna komunikacja z uczniem i rodzicem.

Moduł 4. Dyskusja

O PROWADZĄCYM

Michał Twardosz – magister nauk politycznych i administracji, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiada Certificate for Essentials of Program Strategy and Evaluation wydany przez Stanford Center on Philanthropy and Civil Society. Ukończył kurs „The Science of Learning – What Every Teacher Should Know” organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z fundraisingiem, NGO i edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonuje się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i cyberprzemocą. Swoje zainteresowania poszerza prowadząc badania nad zagadnieniami pokolenia „Always On”. Jako edukator przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.