Cyberprzemoc

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Michał Twardosz

Cyberprzemoc w szkole to problem, z którym styka się coraz więcej dzieci. Możliwe, że nie dochodzi do niej bezpośrednio w budynku szkoły, jednak anonimowość w sieci pozwala na szerzenie agresji wśród rówieśników i przenoszenie codziennych konfliktów w wirtualny wymiar. Szkolenie organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli — Razem Lepiej, umożliwia wykorzystanie technik radzenia sobie z cyberprzemocą w nauczaniu. Uczestnicy kursu z cyberprzemocy w szkole, dowiedzą się między innymi tego, jak stworzyć scenariusz lekcji, który pozwoli przeciwdziałać takiemu rodzajowi przemocy.

CEL GŁÓWNY

Scenariusz zajęć o cyberprzemocy musi być przemyślany, a jednocześnie przystępny dla uczniów. Z myślą o tym, by lekcja wychowawcza o cyberprzemocy w skuteczny sposób pozwalała zwrócić uwagę na ten problem, przygotowaliśmy szkolenie z cyberprzemocy w szkole. Szkolenia rady pedagogicznej z tego zakresu pozwalają na zdobycie wiedzy dotyczącej cyberprzemocy oraz wdrażania czynności profilaktycznych w tym zakresie. Umożliwiamy także zorganizowanie szkolenia na temat tak ważnego problemu, jakim jest fonoholizm u dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE

W ramach szkolenia z cyberprzemocy w nauczaniu uczestnicy mogą liczyć na:

  • poszerzenie słownika o pojęcia: cyberprzemoc, bullying, seksting, hate (hejt), stalking,
  • poszerzenie wiedzy na temat systemu wsparcia i sposobów przeciwdziałania cyberprzemocy i innym niepożądanym zjawiskom,
  • poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z Internetem,
  • uwrażliwienie na występowanie zjawiska cyberprzemocy (i innych form przemocy).

PROGRAM

Szkolenie z cyberprzemocy w szkole trwa 4 godziny dydaktyczne i jest prowadzone przez Michała Twardosza. W trakcie jego trwania nauczyciele mogą liczyć na dużą dawkę wiedzy, która zostanie przekazana przez trenera w ramach 6 modułów.

Moduł 1. Teoria nie taka straszna – cyberprzemoc.

1. Założenia teoretyczne – wyjaśnienie cyberprzemocy i towarzyszących zjawisk.

Moduł 2. Akcja-reakcja! Czyli techniki interwencji i profilaktyki.

1. Omówienie możliwości oraz zastosowanie różnych technik interwencji wobec cyberprzemocy.

Moduł 3. Jak rozmawiać?

1. Poprawna komunikacja pomiędzy uczestnikami cyberprzemocy.

Moduł 4. Działamy.

1. Czynności profilaktyczne cyberprzemocy.

Moduł 5. Pewnego razu… –  część praktyczna.

1. Część praktyczna z zastosowaniem metody dramy.

Moduł 6. Dyskusja

O PROWADZĄCYM

Michał Twardosz – magister nauk politycznych i administracji, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiada Certificate for Essentials of Program Strategy and Evaluation wydany przez Stanford Center on Philanthropy and Civil Society. Ukończył kurs „The Science of Learning – What Every Teacher Should Know” organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Zawodowo związany z fundraisingiem, NGO i edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Specjalista pracujący w zakresie wsparcia ofiar przemocy szkolnej oraz wdrażania systemów wsparcia dla instytucji oświatowo-wychowawczych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych w zakresie interwencji kryzysowej. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Pasjonuje się zrównoważonym rozwojem, fonoholizmem i cyberprzemocą. Swoje zainteresowania poszerza prowadząc badania nad zagadnieniami pokolenia „Always On”. Jako edukator przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów.