Czytanie, pisanie i myślenie matematyczne – jak kształtować podstawowe umiejętności.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Czytanie, pisanie i myślenie matematyczne to podstawowe umiejętności, które pozwalają uczniom rozwijać się, aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się i rozwijać swoje zainteresowania. Co robić, a czego unikać w okresie kształtowania tych umiejętności w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym? Dzięki szkoleniu nauczyciele i rodzice będą z, jak projektować środowisko sprzyjające naturalnemu rozwojowi tych kluczowych umiejętności.