Jak wprowadzać uczniów w dorosłość, by poczuli apetyt na życie – elementy doradztwa zawodowego w codziennej praktyce szkolnej.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Wykwalifikowany z CDN Razem Lepiej

O SZKOLENIU

Młodzi ludzie marzą o tym, by pewnie wkroczyć w dorosłe życie, mieć dobrą pracę i osiągać swoje cele. Ważne jest, byśmy jako dorośli, świadomie im towarzyszyli podczas drogi edukacyjnej prowadzącej ich do kariery zawodowej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają strategie pozwalające w codziennej praktyce szkolnej pobudzać wewnętrzną motywację uczniów, kształtować postawy odpowiedzialności, proaktywności i poczucia własnej wartości oraz odnajdować swoje zainteresowania i na ich podstawie tworzyć pomysły na własną przyszłość i świadomie planować rozwój.