Fonoholizm – rutyna czy zagrożenie?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Michał Twardosz

O SZKOLENIU

Fonoholizm, czyli problem związany z nadmiernym używaniem smartfona to zjawisko, które coraz częściej dotyczy dzieci w wieku szkolnym. Stanowi ono zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Właśnie dlatego ważne, aby szkolenia rady pedagogicznej pozwalały zgłębić wiedzę na ten temat. RAZEM LEPIEJ pomoże zorganizować kurs, w ramach którego nauczyciele z Twojej szkoły dowiedzą się tego, czym jest fonoholizm, oraz jak przejawia się nie tylko u dzieci, ale też u dorosłych.

CEL GŁÓWNY

Celem szkoleń prowadzonym przez ekspertów z naszego Centrum doskonalenia nauczycieli jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy na dany temat. W przypadku szkolenia z fonoholizmu u dzieci i dorosłych zaprezentujemy aktualny stan badań nad fonoholizmem i netoholizmem. Często dzieje się tak, że w wirtualnym świecie dzieci szukają akceptacji i poczucia przynależności, czego nie mogą doświadczyć od swoich rówieśników. W trakcie naszego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, co to jest fonoholizm, oraz poznają metody skutecznego reagowania. Dzięki temu zyskasz pewność, że rada pedagogiczna w Twojej szkole jest w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie każdemu z uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • W ramach szkolenia Fonoholizm – rutyna czy zagrożenie? nauczyciele zdobędą kluczową wiedzę na temat tego zagadnienia. Celem kursu, który trwa 4 godziny dydaktyczne, jest:
  • poszerzenie słownika czynnego dotyczącego zakresu tematu kompleksowego, a także takich pojęć jak: generacja online, fonoholizm, netoholizm,
  • nabycie umiejętności wprowadzania w praktykę działań profilaktycznych pozwalających zapobiegać występowania zjawiska fonoholizmu,
  • zyskanie znajomości zagadnienia fonoholizmu u dzieci i dorosłych w oparciu o indywidualny przypadek ze szczegółowym omówieniem aspektów psychologii Internetu.

  Ze zjawiskiem fonoholizmu na co dzień styka się wielu z nas. Szkolenia na ten temat pozwalają zadbać o to, by zmagające się z tym dzieci mogły liczyć na odpowiednią pomoc. W uświadomieniu dzieciom tego, jak niebezpieczny jest fonoholizm, pomogą narzędzia cyfrowe, których wprowadzenie ułatwi projekt Lekcja: ENTER.

PROGRAM

Moduł 1. Fonoholizm – czym jest i jak to ugryźć?

 1. Fonoholizm – czym jest i go rozpoznać? Zapoznanie się z terminologią i wstępną literaturą przedmiotu.
 2. Różnice pomiędzy fonoholizmem a netoholizmem – najczęstsze błędy i mity.

Moduł 2. Wprowadzenie wybranych aspektów psychologii Internetu

 1. Portret współczesnego Internauty.
 2. Kreowanie e-tożsamości.
 3. Cyfrowe zagrożenia.

Moduł 3. ,,Odłóż ten telefon i skup się na lekcji…’’ –  studium indywidualnego przypadku Jasia Kowalskiego z Szkoły Podstawowej.

 1. Case study – zaprezentowanie oraz  omówienie zagadnienia na indywidualnym przypadku

Moduł 4. Co robić? – profilaktyka

 1. Metody i możliwości wdrażania działań profilaktycznych.
 2. Higiena cyfrowa.

Moduł 5. Dyskusja