I błąd przyda się na coś… Jak wykorzystać błąd w uczeniu?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Dorota Podorska

CEL GŁÓWNY

Poznanie i wykorzystanie  strategii pracy z błędem w procesie nauczania – uczenia się

CELE SZCZEGÓŁOWE

Nauczyciel:

 • dowie się, jaka jest rola błędu w procesie uczenia się  i nauczania,
 • nauczy się , jak organizować proces nauczania- uczenia się , aby pomagać uczniom w pracy nad błędem,
 • pozna strategie pracy z błędem,
 • dowie się, na czym polega pedagogika błędu i jakie  kompetencje rozwija praca z błędem.

UCZESTNICY POZNAJĄ

Role społeczne i ich wpływ na komunikację

Wyzwania w pracy z zespołem

Przykłady reakcji, sposoby na tzw. przynętę

PROGRAM

 1. Doświadczenie błędu w odczuciu uczestników szkolenia.
 2. Od czego rozpocząć pracę z błędem?
 3. Fundamenty/ wartości konstrukcji procesu nauczania.
 4. Proces uczenia się- nauczania a miejsce i rola błędu w tym procesie.
 5. Rola nauczyciela w motywującym podejściu do nauczania.
 6. Typologia uczniowskich błędów.
 7. Jak organizować proces nauczania – uczenia się, aby pomagać uczniom w pracy nad błędami?
 8. Strategie pracy z błędem
 9. Pedagogika błędu a nie kultura błędu.

O PROWADZĄCYM

Dorota Podorska -Nauczyciel dyplomowany z 32-letnim doświadczeniem. Pracuję jako nauczyciel języka polskiego, doradztwa zawodowego, logopedii, terapii pedagogicznej oraz nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Od 2017 roku wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Egzaminator OKE w Gdańsku. Trener, coach, mentor z 15-letnim doświadczeniem.