Aktywność rzeźbi mózg, czyli jak zaplanować przestrzeń rozwojową dziecka

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Adriana Kloskowska

CEL GŁÓWNY

Uczestnicy wiedzą, jak projektować przestrzeń rozwojową dzieci w wieku przedszkolnym, by  dbać o optymalny rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny, społeczny.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy

  • dowiedzą się, czego potrzebuje dziecko, by prawidłowo się rozwijać w sferach: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej
  • zdobędą niezbędne do planowania i organizowania codziennej pracy informacje na temat procesów neurorozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym
  • poznają strategie wpierania rozwoju zgodne z naturalnymi potrzebami przedszkolaka
  • będą potrafili zaplanować i zorganizować przestrzeń rozwojową w przedszkolu w oparciu o wiedzę na temat naturalnych procesów uczenia się

PROGRAM

Aktywność rzeźbi mózg czyli znaczenie ruchu w rozwoju dziecka.

Systemy bazowe dla rozwoju przedszkolaka oraz strategie ich stymulacji w celu zapewnienia dziecku optymalnego rozwoju.

Jak zadbać o integrację procesów sensorycznych podczas codziennych aktywności?

Jak wspierać rozwój poznawczy i jak kształtować twórcze myślenie dziecka?

Jak zadbać o rozwój społeczny i emocjonalny?

Dlaczego leniuchowanie i sen są tak ważne dla rozwoju dziecka?