Jak pracować w bardzo zróżnicowanej klasie? Edukacja włączająca w praktyce.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Marzanna Wiśniewska

Jeśli masz w klasie dzieci zdolne, wycofane, znudzone, nadpobudliwe, z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i coraz mniej sił oraz pomysłów na to, jak „nie zgubić” z oczu potrzeb niektórych uczniów i uczennic, to to szkolenie jest dla  ciebie! Sprawdź, czy znasz i sprytnie wykorzystujesz proste techniki i metody pracy w bardzo zróżnicowanej klasie.

CEL GŁÓWNY

Rozwinę umiejętność doboru metod, technik i narzędzi oraz tworzenia zadań edukacyjnych dostosowanych do pracy w zróżnicowanej klasie, w edukacji włączającej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Poznam i przetestuję co najmniej 5 typów zadań, metod i technik pracy, które zapewnią indywidualizację bez wykluczania, czyli zrealizują cele edukacji włączającej

PROGRAM

Główne cele edukacji włączającej w praktyce szkolnej.

Jak planować pracę, by każdy uczeń miał szansę odnieść sukces, czyli jak organizować proces uczenia się w bardzo zróżnicowanej klasie.

Typy zadań edukacyjnych, które są motorem rozwoju uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. To samo dla wszystkich, ale nie tak samo.

Sprawdzone metody i techniki oraz narzędzia rozwijające kompetencje kluczowe każdego ucznia.

Uwaga! Wszystkie przykładowe zadania, które otrzyma uczestnik warsztatów są z języka polskiego, ale nadają się do kreatywnego wykorzystania na większości przedmiotów (także ścisłych).

🎁Bonus! Zestaw uniwersalnych zadań dodatkowych dla uczniów, którzy mają bardzo szybkie tempo pracy lub do wykorzystania jako zadania domowe dla chętnych.