Jak pracować z dziećmi w oparciu o relacje – w szkole i w nauczaniu zdalnym?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Wiesława Mitulska

CEL GŁÓWNY

Sposobów na to, jak pracować z dziećmi może być wiele. Jednak to praca z dziećmi w oparciu o relacje pozwala osiągnąć najlepsze wyniki. Każdy nauczyciel powinien mieć świadomość, że przejmując opiekę nad daną klasą, jest odpowiedzialny za cały zespół i budowane w nim relacje. Jego celem powinno być działanie, które sprawi, że każde dziecko będzie się w tym otoczeniu czuło swobodnie, co sprzyja nauce. Tego, jak pracować z dziećmi w oparciu o relacje, pracownicy Twojej szkoły dowiedzą się ze szkolenia rady pedagogicznej.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli, którzy w rozwoju dziecka pełnią bardzo ważną rolę. Właśnie dlatego przygotowaliśmy szkolenie Jak pracować z dziećmi w oparciu o relacje – w szkole i nauczaniu zdalnym? Tak jak wynika z jego nazwy, każdy uczestnik dowie się jak pracować z dziećmi w oparciu o relacje nie tylko podczas tradycyjnego nauczania — stacjonarnie, ale też w razie konieczności przejścia na tryb zdalny. W ten sposób każdy nauczyciel czy wychowawca będzie w stanie zbudować zespół, który jest zgrany i gotowy do samodzielnego działania, ale też okazania wsparcia sobie nawzajem. Szkolenie prowadzi trenerka – Pani Wiesława Mitulska, która jest czynną nauczycielką. W swojej codziennej pracy w praktyce wdraża rozwiązania, o których mówi na szkoleniach.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Poznanie sposobów pracy z dziećmi w oparciu o relacje – w szkole i w nauczaniu zdalnym.
  2. Poznanie praktycznych rozwiązań pozwalających na budowanie zespołu klasowego, rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i refleksyjności uczniów.
  3. Wspólne poszukanie odpowiedzi na pytania dotyczące budowania relacji z rodzicami i współpracy z nimi.

PROGRAM

  • Pomyśl o tym wcześniej, czyli od czego zacząć budowanie relacji z rodzicami i dziećmi.
  • Wykorzystaj okazje, czyli każda lekcja może być „lekcją wychowawczą”.
  • Tworzymy jedną drużynę, czyli sposoby na budowanie wspólnoty klasowej dzieci i rodziców.
  • Pozwól dzieciom na samodzielność, czyli wspólne planowanie pracy i branie za nią odpowiedzialności.
  • Przygotowuj do uczenia się przez całe życie, czyli sposoby na samodzielne notatki, budowanie portfolio, uczenie się wzajemnie od siebie i udzielanie informacji zwrotnej.
  • Pokaż rodzicom, skąd będą wiedzieć jak ich dziecko się uczy, czyli przekazywanie informacji, praca warsztatowa, rozmowy trójstronne.
  • Pomóż dzieciom w przejściu na wyższy etap edukacyjny – pomysł na program „Kładka”.

O PROWADZĄCYM

Wiesława Mitulska jest nauczycielką dyplomowaną, specjalistką edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Od lat pracuje w klasach 1-3 bez ocen, podręczników i ćwiczeń w oparciu o własny program „Ruch, zabawa, nauka”. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie wprowadzania oceniania kształtującego. Była i jest mentorką w kursach „OK zeszyt” i „Matematyka 1. Klasa”. Ambasadorka ruchu Wiosna Edukacji, która chętnie dzieli się swoim doświadczeniem prowadząc warsztaty dla nauczycieli, występując na konferencjach i pisząc artykuły do czasopism edukacyjnych oraz na blogu „Mamy w planie kodowanie” Od początku edukacji zdalnej prowadzi na Facebooku stronę „Pomysłowa Szkoła Domowa”, z której inspiracje do pracy z dziećmi czerpią zarówno nauczyciele jak i rodzice. Należy do społeczności SuperBelfrów.