Konflikty wartością każdego zespołu

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Agnieszka Pilch

CEL GŁÓWNY

Znasz wagę konfliktu i jego wpływ na Twój rozwój, rozwój organizacji, na polepszenie relacji oraz na wyniki w pracy

CELE SZCZEGÓŁOWE

Znasz podstawowe błędy w komunikacji

Znasz sposoby radzenia sobie z trudnymi rozmowami

Rozumiesz, po co prowokować, projektować dyskusję, debatę

Akceptujesz lub dajesz wyraz niezgody na wybraną sytuację

UCZESTNICY POZNAJĄ

Role społeczne i ich wpływ na komunikację

Wyzwania w pracy z zespołem

Przykłady reakcji, sposoby na tzw. przynętę

PROGRAM

1. Odpowiedź na pytanie dotyczące świadomej komunikacji tj. werbalnie, niewerbalnie, czyli jak?

2. Co może zakłócić komunikację, co to jest kanał komunikacji?

3. Co trzeba zrobić, żeby wzmocnić obszary komunikacji, osiągnąć cele, poznać intencje?

4. Podstawowe błędy w komunikacji.

5. Temat tzw. trudnych rozmów oraz sposoby radzenia sobie, kiedy się pojawią.

6. Waga konfliktu i jego wpływ na Twój rozwój, rozwój organizacji, na polepszenie relacji oraz na wyniki w pracy.

7. Po co prowokować, projektować dyskusję, debatę.

8. Akceptacja lub wyraz niezgody na wybraną sytuację.

O PROWADZĄCYM

Agnieszka Pilch – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu, trener,  trener myślenia krytycznego, innowatorka edukacyjna, menadżer oświaty,  doradca zawodowy, nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody. Koordynatorka, współautorka projektów oraz specjalistka w zakresie rozliczania projektów.