Skorzystaj z promocji!!! Tylko teraz!!! 10% zniżki. Promocja obowiązuje do 14.11.22r.

Kurs odbywa się w kameralnej grupie. Liczba osób – 20.

Posłuchaj wypowiedzi Jolanty Kochanowskiej , dyrektorki szkoły i przedszkola, która ukończyła nasz kurs trenerski! Zobacz, co zmienił w jej życiu zawodowym!

Dla osób zorientowanych na realizowanie kariery trenera oraz dla tych, którzy chcą stawać się lepszymi liderami i doskonalić swoje umiejętności zarządzania w duchu turkusowych organizacji.

135 godzin dydaktycznych w tym:

5 zjazdów weekendowych stacjonarnych – 80g,

12 spotkań online – 55 g

+ 25 godzin pracy własnej

= 160g.

Uzyskasz zaświadczenie certyfikowanej placówki doskonalenia nauczycieli zgodne z wymaganiami MEiN oraz tytuł „Trener Oświaty”

Termin rozpoczęcia kursu – 26, 27 listopada 2022r.

Kurs ten jest adresowany do osób, które chcą profesjonalnie szkolić innych i zdobyć nowy  zawód, a także do liderów, osób zarządzających, które chcą podnieść swoje umiejętności kierowania grupą i budowania skutecznej organizacji opartej na samozarządzaniu
i zaangażowaniu. Ukończenie kursu wyposaży uczestników w kompetencje pozwalające wykonywać zawód trenera i być skutecznym liderem.

Po doświadczeniach związanych z pandemią i zdalnym uczeniem kurs odbywa się w formule hybrydowej – część zajęć stacjonarnie, część online.

Moduł prowadzony przez Piotra Szrajbera – umiejętności komunikacyjne trenera – w całości odbywa się stacjonarnie. Piotr wykorzystuje autorski, unikatowy program łączący jego doświadczenia aktora i coacha, elementy treningu interpersonalnego, pracę z kamerą, dlatego optymalna formą jest dłuższe spotkanie stacjonarnie (zjazd piątek-sobota-niedziela).

Program kursu zawiera też pogłębianie umiejętności pracy online, ponieważ obecnie zarówno trener, jak i lider potrzebuje swobodnie działać w sytuacjach stacjonarnych (szkoleniach, prowadzeniu rad pedagogicznych, itd.), jak i  w wirtualnej przestrzeni online.

Cele główne:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych, niezbędnych do zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji szkolenia, kursu oraz innych form rozwojowych kierowanych do osób dorosłych.

Celem kursu jest także podniesienie umiejętności wystąpień publicznych oraz zapoznanie się z etycznym aspektem pracy trenera

Aktywny udział w zajęciach pozwoli uczestnikom zdiagnozować swoje mocne strony i obszary do rozwoju, uświadomi na czym polega zawód trenera, a ponadto będzie okazją do kształtowania umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz związanych z zarządzaniem zespołem, niezbędnych w działaniach lidera. Uczestnicy  dowiedzą się, jak przebiega proces uczenia się dorosłych, poznają proces grupowy i strategie budowania dobrego zespołu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili samodzielnie przygotować program szkolenia adekwatny do potrzeb uczestników/organizacji oraz przeprowadzić szkolenie, korzystając z szerokiej gamy efektywnych metod trenerskich.

.

Prowadzący zajęcia:

Anna Jurewicz: trener sportowy, polonistka. Jako trener kompetencji pracuje od 1998 r., jako coach od 2007.Certyfikowany Mistrz Praktyk NLP (Polski Instytut NLP, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt).   Certyfikowany trener FRIS – style myślenia, style działania, certyfikowany konsultant Mindsonar, International Values Consultant  – certyfikat Values Team&Lambent Coaching UK. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, m.in. Coaching na WSB w Toruniu (2012).

Piotr Szrajber: aktor, coach, trener, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Coach Action Learning, absolwent WIAL POLAND (World Institute for Action Learning Poland).

Ewa Fiałkowska: plastyczka, trenerka myślenia wizualnego, prowadzi warsztaty dla kadry menadżerskiej, trenerów, coachów itd. ucząc, jak rysunkiem można zwiększyć efektywność swoich wystąpień.

Marzanna Wiśniewska: magister filologii polskiej z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, edukacji czytelniczej i medialnej, organizacji
i zarządzania oświatą; trener edukacji. Propagatorka oceniania kształtującego
i OK zeszytu- mentorka w kursie internetowym OK zeszyt organizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi autorską stronę internetową www.marzanka.pl

Grzegorz Idziak: Właściciel, trener, coach i dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Percepti Edukacja z Zielonej Góry akredytowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Tutor ogólnopolskiego programu „Liderzy PAFW” realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od roku 2004 przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa i liderstwa, współpracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej.

W przypadku losowych sytuacji możliwa jest zmiana trenera.

.

Inwestycja:  6 500 zł . Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnych form płatności. Możliwa jest opłata w 8 ratach. 

Przypominamy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych kursach adresowanych do kadry zarządzającej i dla specjalistów (PPP). Informacji szukajcie na stronach Waszych PUP w sekcji Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W tym roku dofinansowanie w wys. 80% kosztu kursu jest dla osób 45+.

Jak zagwarantować sobie miejsce na kursie?

Prześlij mailem deklarację na adres: szkolenia.jurewicz@gmail.com

Osobą odpowiedzialną za realizację kursu jest:

merytoryka – Anna Jurewicz, tel.  605 436 304, a.jurewicz@razemlepiej.eu

organizacja: Agnieszka Romańska, tel. 514 189 088, a.romanska@razemlepiej.eu

Jeśli masz jakiekolwiek pytania – kontaktuj się !

Po przekazaniu deklaracji nastąpi podpisanie umowy.

UWAGA! Kurs odbedzie sie przy zebraniu minimalnej ilosci – 10 osób.

.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KURSU

Moduł I: Podstawy uczenia się dorosłych, 25g.dydaktycznych, stacjonarnie 15g. + 5g + 5g. online

Cel – po tym module uczestnik:

 • Wyjaśnia rolę i zadania trenera i lidera,
 • określa jakich zasobów i kompetencji potrzebuje jako trener i lider,
 • identyfikuje zasoby własne, wspierające pracę trenera – osoby zarządzającej grupą (wiedza, umiejętności, postawy),
 • opisuje style myślenia i działania w metodologii FRIS®. Odnosi własne style myślenia
  i działania do procesu FRIS® – każdy uczestnik przed tym modułem wykonuje badanie FRIS,
 • wykorzystuje różnorodne style myślenia i działania uczestników szkolenia
  do wzmacniania efektywności pracy zespołowej,
 • wyjaśnia specyfikę uczenia się dorosłych,
 • potrafi budować swój autorytet podczas szkolenia,
 • potrafi samodzielnie rozpocząć szkolenie,
 • wyjaśnia istotę funkcjonowania turkusowych organizacji.

Zadanie wdrożeniowe:

 1. Przygotuj otwarcie szkolenia (intro). Nagraj je. Nagranie udostępnij uczestnikom
  i trenerowi.
 2. Obejrzyj intro nagrane przez innych uczestników – daj informację zwrotną,
  co najmniej 5 osobom.

Moduł II:  Zarządzanie grupą, wykorzystanie gier/ćwiczeń w pracy trenera
(2 dni/20g.dydaktycznych – zajęcia praktyczne)   stacjonarnie 15g + 5 g. online

Cel – po tym module uczestnik:

 • wykorzystuje etapy procesu grupowego do planowania szkolenia i dostosowuje rolę trenera w poszczególnych etapach,
 • opisuje role grupowe i wykorzystuje tę wiedzę w praktyce (łączenie w zespoły itp.),
 • planuje działania sprzyjające budowaniu dobrej grupy i zarządzaniu nią,
 • charakteryzuje i adekwatnie stosuje narzędzia trenerskie do założonych celów i etapu rozwoju grupy,
 • wyjaśnia, jak stosowane narzędzia trenerskie mogą wpływać na proces grupowy,
 • dobiera narzędzia w kontekście procesu grupowego.

Zadanie wdrożeniowe:

 1. Wykonaj test na role grupowe – weź udział w spotkaniu online, podczas którego omówione zostanie istota przyjmowania ról grupowych i możliwość zarządzania tym zjawiskiem.

Moduł III: Projektowanie efektywnych szkoleń 10g. dydaktycznych.  online

Cel – po tym module uczestnik:

 • Planuje zajęcia w oparciu o cykl KOLB’a,
 • projektuje scenariusz efektywnego szkolenia,
 • poprawnie wyznacza cele szkoleniowe,
 • dobiera odpowiednie techniki pracy i narzędzia sprzyjające osiąganiu celów szkoleniowych przez uczestników,
 • dobiera techniki i narzędzia pracy dostosowane do czasu szkolenia,
 • poprawnie formułuje instrukcje dla grupy,
 • wyjaśnia, jaką rolę w procesie uczenia się pełnią zadania przed i po wdrożeniowe.

Zadanie wdrożeniowe:  

 1. opracuj instrukcję do wybranego ćwiczenia grupowego, napisz ją, nagraj.
 2. napisz scenariusz szkolenia: cel, moduły, ćwiczenia, czas, itd. cykl KOLBA (uczestnicy przesyłają do wskazanego trenera. Po weryfikacji i ew. poprawkach, przesyłają
  do wszystkich). Scenariusz zaakceptowany przez prowadzących jest elementem zaliczenia kursu. Fragment tego scenariusza będzie stanowić etiudę trenerską kończącą kurs.

Moduł IV: Umiejętności komunikacyjne trenera – wystąpienia publiczne (3 dni/20g. dydaktycznych) stacjonarnie

Cel- po tym module uczestnik:

 • opisuje i stosuje model efektywnej komunikacji,
 • świadomie dobiera środki warsztatowe podczas wystąpień publicznych
  i autoprezentacji,
 • jest świadom mowy ciała jako narzędzia w pracy trenera (komunikacja werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, rola pierwszego wrażenia),
 • stosuje adekwatnie do sytuacji, poznane na kursie,  umiejętności „współpracy”  z kamerą.

Zadanie wdrożeniowe:

 1. przygotuj krótką prezentację (5 min.), na dowolny temat, tak, aby zainteresować odbiorcę, wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności. Nagraj ją. Umieść na dysku.
 2. Obejrzyj prezentację co najmniej pięciu osób i daj im informację zwrotną.

Moduł V: Warsztat umiejętności trenerskich – platformy, narzędzia TIK w projektowaniu
i realizowaniu szkoleń realizowanych online.  10g.  online

Cel – po tym module uczestnik:

 • dobiera odpowiednią platformę do realizowanego szkolenia,
 • stosuje różnorodne narzędzia TIK w szkoleniach online

Zadanie wdrożeniowe: 

 • w wybranej aplikacji przygotuj ćwiczenie, które zrealizujesz online.

Moduł VI: Warsztat umiejętności trenerskich – metafory, przypowieści, filmy, itp.
w projektowaniu szkoleń. 5g.  online

Cel- po tym module uczestnik:

 • wykorzystuje do realizowania szkoleń różnorodne narzędzia, techniki, ćwiczenia, zadania zwiększające zaangażowanie i atrakcyjność szkolenia dla uczestników
 • wykorzystuje metafory, przypowieści, filmy itp. w projektowaniu szkoleń,

 

Zadanie wdrożeniowe: wybierz dowolny fragment filmu lub przypowieść i wskaż, w jaki sposób można to wykorzystać podczas szkoleń.

Moduł VII: Ewaluacja pracy trenera w kontekście warsztatu pracy trenera, 10g. dydaktycznych,. online

Cel – po tym module uczestnik

 • wskazuje, po co jest ewaluacja, wyznacza jej cele i zasady oceny programu szkoleniowego,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić ewaluację w oparciu o rozszerzony model Kirkpatricka,
 • potrafi zaprojektować narzędzia ewaluacji na każdym etapie procesu,
 • zna „hierarchię” celów szkoleniowych i role poszczególnych uczestników procesu szkoleniowego,
 • potrafi zbadać potrzeby szkoleniowe uczestników/organizacji,
 • potrafi przygotować salę szkoleniową sprzyjającą uczeniu się lub dobrać odpowiednia narzędzia do pracy online,
 • potrafi dobrać właściwą metodę do celu zarówno stacjonarnie, jak i online,

 

Zadanie wdrożeniowe: przygotuj wzór oryginalnego sposobu ewaluacji podczas szkolenia.

Moduł VIII: Warsztat umiejętności trenerskich – myślenie wizualne, flipowanie 10g. dydaktycznych) – stacjonarnie

Cel- po tym module uczestnik:

 • Opisuje, co to jest flipowanie i potrafi wykorzystać w praktyce jego elementy,
 • praktycznie wykonuje rysunki ilustrujące szkolenie oraz flipy do prowadzenia szkolenia,

Zadanie wdrożeniowe: wykorzystaj w praktyce nabyte podczas tego zjazdu umiejętności: wykorzystaj myślenie wizualne do komunikacji z zespołem, zrób notatkę wizualną
lub przygotuj materiał do swojego szkolenia. Zrób zdjęcie i umieść na wspólnym dysku. Obejrzyj materiały umieszczone przez innych i daj informację zwrotną, co najmniej 5 osobom.

Moduł IX: Warsztat umiejętności trenerskich – trudne sytuacje w pracy trenera,  5g. dydaktycznych – stacjonarnie

Cel- po tym module uczestnik:

 • świadomie reaguje na trudne sytuacje,
 • poszukuje różnorodnych rozwiązań trudnych sytuacji w pracy trenera.

Zadanie wdrożeniowe:  zapisz, co najmniej 3 sytuacje z Twojego życia (mogą być osobiste, zawodowe, towarzyskie), aby je przedstawić i wykorzystać w module dotyczącym budowania odporności psychicznej.

Moduł IX: Warsztat umiejętności trenerskich – budowanie odporności psychicznej,  10g. dydaktycznych – online

Cel- po tym module uczestnik:

 • wymienia czynniki składające się na odporność psychiczną,
 • diagnozuje swoją umiejętność budowania odporności psychicznej,
 • kształtuje nawyki budujące odporność psychiczną,
 • identyfikuje sytuacje pojawienia się stresu i wykorzystuje szybkie sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkoleniowych,
 • odkodowuje swoje ograniczające przekonania i zamienia je na wspierające,
 • doskonali umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkoleń.

Zadanie wdrożeniowe:  zastosuj poznane techniki budowania odporności psychicznej
i radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji. Na forum online przedstaw grupie swoje doświadczenie. Zapoznaj się z doświadczeniami co najmniej 5 osób i daj im informację zwrotną.

 

Moduł X: Rozwój trenerski – etiuda trenerska –  15 g. stacjonarnie

Cel – podczas tego modułu uczestnicy prezentują przygotowane przez siebie etiudy trenerskie, następnie wykorzystują otrzymaną informację zwrotną do planowania dalszego rozwoju jako trener, po tym module uczestnik:

 • przeprowadził diagnozę i ma wyznaczone kierunki rozwoju własnych kompetencji trenerskich.
 • zna i posługuje się najważniejszymi aspektami etycznymi w pracy trenera,
 • wie czym jest i jaką ma rolę superwizja w pracy trenera.
 • Podsumowanie kursu, wręczenie certyfikatów.

Warunkiem zaliczenia i uzyskania certyfikatu ukończenia
kursu trenerskiego jest aktywny udział w zajęciach
(dopuszczalna nieobecność 15% godzin),
realizacja zadań wdrożeniowych pomiędzy sesjami
i prezentacja etiudy trenerskiej.

Informacje organizacyjne:

Miejsce spotkań stacjonarnych: Toruń, Pozytywna Rozwojownia, ul. Bydgoska 14; miejsce spotkań stacjonarnych może ulec zmianie w zależności od możliwości dojazdowych uczestników kursu. Możliwa jest zmiana miasta, jeśli większość uczestników będzie pochodzić z określonego rejonu Polski.

TERMINY SPOTKAŃ

moduł Data Moduł Trenerzy/forma
I 26-27.11.22 (stacjonarnie 15 h) Podstawy uczenia się dorosłych.

Kompetencje trenera i lidera.

Anna Jurewicz
01.12.22 (online 5 h) Style myślenia i działania – FRIS®.
II 09-10.12.22 (piątek, sobota, online 4 + 6 h) Projektowanie efektywnych szkoleń. Cykl Kolba. Tworzenie scenariuszy. Anna Jurewicz
III 13-14.01.23 (stacjonarnie) Zarządzanie grupą.

Narzędzia pracy trenera.

Anna Jurewicz
19.01.23 (onl) Wykorzystanie gier/ćwiczeń w pracy trenera.
IV 02.02.23 (online 5 h) Platformy, narzędzia TIK w projektowaniu i realizowaniu szkoleń Marzanna Wiśniewska

Online

09.02.23 (online 5 h)
23.02.2023 (online) Turkusowe organizacje Wykład, online
V 3,4,5.03.23 (stacjonarnie) 20 h Komunikacja, wystąpienia publiczne. Piotr Szrajber
VI 17.03.23 (online) 5 h Projektowanie efektywnych szkoleń. Metafora, przypowieść, film w tworzeniu scenariuszy. Anna Jurewicz
VII 20.04.23 (online)

27.04.23 (online)

Ewaluacja pracy trenera. Grzegorz Idziak
VIII 01.04.23 (stacjonarnie) 10h Warsztat umiejętności trenerskich – myślenie wizualne, flipowanie Ewa Fiałkowska
IX 31.03.23 (stacjonarnie) Trudne sytuacje Anna Jurewicz
X 11.05.23 (online)

18.05.23 (online)

Doskonalenie umiejętności trenerskich – budowanie odporności psychicznej Anna Jurewicz

online

XI 09-10.06.23 (stacjonarnie) Etiuda trenerska + budowanie marki + podsumowanie kursuJ  Uroczyste zakończenie 😊 Anna Jurewicz

stacjonarnie