KURS TRENERSKI

Dla osób zorientowanych na realizowanie kariery trenera oraz dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania innymi w duchu turkusowych organizacji.

135 godzin dydaktycznych / 4 zjazdy weekendowe stacjonarnie – 65g, 70 godzin online  + 25 godzin pracy własnej

=

certyfikat potwierdzający ukończenie 160g.

Kurs ten jest adresowany do trenerów, którzy chcą profesjonalnie szkolić innych, liderów, osób zarządzających, które chcą podnieść swoje umiejętności kierowania grupą i stosowania strategii zarządzania prowadzących do budowania skutecznej organizacji opartej na samozarządzaniu i zaangażowaniu. Ukończenie kursu wyposaży uczestników w kompetencje pozwalające wykonywać zawód trenera.

Po doświadczeniach związanych z pandemią i zdalnym uczeniem nasz kurs odbędzie
się w formule hybrydowej. Część zajęć stacjonarnie, część online. Program kursu został też mocno rozbudowany o umiejętności pracy online. Wydaje się, że z wygody takiej formy uczenia się już nie będziemy chcieli rezygnować. Obecnie trener potrzebuje swobodnie działać w sali szkoleniowej, jak i  w wirtualnej przestrzeni online.

Cele główne:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych, niezbędnych do zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji szkolenia, kursu innych form rozwojowych kierowanych do osób dorosłych. Aktywny udział w zajęciach pozwoli uczestnikom zdiagnozować swoje mocne strony i obszary do rozwoju, uświadomi na czym polega zawód trenera, a ponadto będzie okazją do kształtowania umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz związanych z zarządzaniem zespołem, niezbędnych w działaniach lidera. Uczestnicy  dowiedzą się, jak przebiega proces uczenia się dorosłych, poznają proces grupowy i strategie budowania dobrego zespołu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili samodzielnie przygotować program szkolenia adekwatny do potrzeb uczestników/organizacji oraz przeprowadzić szkolenie, korzystając z szerokiej gamy efektywnych metod trenerskich.

Celem kursu jest także podniesienie umiejętności wystąpień publicznych oraz zapoznania się z etycznym aspektem pracy trenera.

Inwestycja:  w tej edycji cena specjalna 4.700,00 zł, możliwość uzgodnienia indywidualnych form płatności

Przypominamy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych kursach adresowanych do kadry zarządzającej i dla specjalistów (PPP). Informacji szukajcie na stronach Waszych PUP w sekcji Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W tym roku dofinansowanie w wys. 80% kosztu kursu jest dla osób 45+.

Jak zagwarantować sobie miejsce na kursie?

Prześlij mailem deklarację na adres: szkolenia.jurewicz@gmail.com

Osobą odpowiedzialną za realizację kursu jest:

merytoryka – Anna Jurewicz, tel.  605 436 304, a.jurewicz@razemlepiej.eu

organizacja: Agnieszka Romańska, tel. 514 189 088, a.romanska@razemlepiej.eu

Jeśli masz jakiekolwiek pytania – kontaktuj się !

Po przekazaniu deklaracji udziału poprosimy o wpłatę symbolicznej zaliczki w kwocie
100,00 zł jako ostateczne potwierdzenie deklaracji udziału. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy.

Prowadzący zajęcia:

Anna Jurewicz: trener sportowy, polonistka. Jako trener kompetencji pracuje od 1998 r., jako coach od 2007 (członek ICF i ICF Polska).Certyfikowany Mistrz Praktyk NLP (Polski Instytut NLP, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt).   Certyfikowany trener FRIS – style myślenia, style działania, certyfikowany konsultant Mindsonar, International Values Consultant  – certyfikat Values Team&Lambent Coaching UK. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, m.in. Coaching na WSB w Toruniu (2012).

Piotr Szrajber: aktor, coach, trener, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Coach Action Learning, absolwent WIAL POLAND (World Institute for Action Learning Poland).

Ewa Fiałkowska: plastyczka, trenerka myślenia wizualnego, prowadzi warsztaty dla kadry menadżerskiej, trenerów, coachów itd. ucząc, jak rysunkiem można zwiększyć efektywność swoich wystąpień.

Marzanna Wiśniewska: magister filologii polskiej z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, edukacji czytelniczej i medialnej, organizacji
i zarządzania oświatą; trener; wicedyrektor w szkole podstawowej. Jestem szczęściarą! Od 25 lat robię to, co kocham, o czym marzyłam od dzieciństwa- uczę! Tak naprawdę jednak nie ja uczę, ale pomagam uczyć SIĘ moim uczniom. Jestem propagatorką oceniania kształtującego
i OK zeszytu- mentorką w kursie internetowym OK zeszyt organizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Lubię, kiedy lekcje zamieniają się w zabawę i przygodę, dlatego często na języku polskim gramy, korzystamy z tabletów, komórek, wychodzimy
z ławek i z klasy, rysujemy, tworzymy.  Skupiam się na rozwijaniu kompetencji kluczowych własnych oraz moich uczniów i uczestników warsztatów, które prowadzę dla rad pedagogicznych. Cały czas chce mi się chcieć i staram się zarażać tym uczniów oraz nauczycieli także poprzez autorską stronę internetową www.marzanka.pl Uwielbiam się uczyć, szukać efektywnych rozwiązań i ułatwiać sobie pracę dzięki narzędziom TIK. Najwięcej energii dają mi wędrówki po ukochanych Pieninach. Unikam tłumów i czasownika „nie da się”.

W przypadku losowych sytuacji możliwa jest zmiana trenera.

Cały program szkolenia znajdziesz tutaj !