CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Marta Mazurczyk

Opis szkolenia: Powstawanie sytuacji konfliktowych w szkole jest nieuniknione i nauczyciele często są obserwatorami i uczestnikami sytuacji wychowawczych, podczas których dochodzi do konfliktów. Rozwiazywanie sporów wymaga od nauczyciela nie tylko posiadania wiedzy i umiejętności komunikacyjnych, ale przede wszystkim kluczowych kompetencji czyli połączenia wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji.

Szkolenie skupia się na poszerzeniu wiedzy i podniesieniu umiejętności w zakresie rozwiazywania konfliktów w placówkach oświatowych zgodnie ze standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej.

Cel główny: Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie z konfliktami szkolnymi oraz poznanie w zakresie teorii i praktyki mediacji szkolnych.

Cele szczegółowe: poszerzenie wiedzy na temat konstruktywnej komunikacji interpersonalnej,

poznanie psychologii konfliktu,

poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami,

poznanie metod rozwiązywania konfliktów opartych na dialogu.

Przebieg szkolenia (co czeka uczestników) w punktach:

  1. Przedstawienie teorii oraz praktycznego aspektu komunikacji interpersonalnej oraz powstawania konfliktów.
  2. Przedstawienie sposobów radzenia sobie z emocjami dotyczącymi konfliktów
  3. Przedstawienie teoretycznych aspektów mediacji szkolnych i rówieśniczych
  4. Ćwiczenia dotyczące mediacji szkolnych
  5. Przestrzeń dyskusyjna na temat zastosowania mediacji w szkole

Jakie korzyści będą mieli uczestnicy z ukończenia tego szkolenia, jakie jego problemy zostaną rozwiązane.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przekonać się, iż konfliktów nie trzeba się bać oraz przekonają się, iż konflikty w szkole to coś zupełnie naturalnego. Otrzymają informacje na temat struktury konfliktu oraz rozpoznawania pierwszych sygnałów zbliżającego się konfliktu.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z emocjami dotyczącymi konfliktu.

Dodatkowo uczestnicy zdobędą teoretyczne i praktyczne przygotowanie do rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji.

To szkolenie będzie doskonałym wstępem do procesu wprowadzania na teren placówki mediacji szkolnych oraz mediacji rówieśniczych – szczegóły oraz proces wprowadzenia do placówki mediacji szkolnych i rówieśniczych w kolejnym szkoleniu.

Szkolenie poprowadzi

Marta Mazurczyk – trener, szkoleniowiec, mediator. Współzałożycielka Polskiej Akademii Mediacji.

Jestem mediatorem z powołania i jestem przekonana, iż mediacje są doskonałym sposobem rozwiązywania konfliktów nie tylko w szkole. Temat konstruktywnej komunikacji, porozumienia bez przemocy, radzenia sobie z konfliktami oraz pracy z emocjami wypełnia obecnie całą moją zawodową przestrzeń.