Nowa Matematyka w Nowej Szkole z Anną Szulc

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Anna Szulc

EFEKTY

Nauczyciel pozna zasady tworzenia warsztatu pracy pozwalające na efektywne warunki uczenia się uczniów zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym w oparciu o wiedzą w zakresie empatycznej komunikacji i efektywnych metod procesów uczenia się.

METODY PRACY

Wykład, praca indywidualna, praca w grupach, ćwiczenia

PROGRAM

Moduł 1. Przyszłość szkoły – szkoła przyszłości

Rola szkoły w życiu człowieka. Społeczna rola edukacji. Kilerzy edukacji, czyli co nie wspiera ucznia i nauczyciela. Co różni szkołę przyszłości od szkoły przeszłości. Uczeń – człowiek, czyli warunki efektywnego i przyjaznego uczenia się w szkole XXI wieku.

Moduł 2. Dlaczego tak trudno zmienić polską szkołę – czyli jak dokonać skutecznych zmian w oparciu o obowiązujące prawo oświatowe?

Historia edukacji w Polsce i Europie. Powody braku konstruktywnych zmian w edukacji od dziesięcioleci. Konsekwencje braku konstruktywnych zmian w edukacji. Dlaczego uczniowie tracą chęć do nauki, a nauczyciele nie mają satysfakcji ze swojej pracy? Nauczyciel – wolny zawód – jak z tego korzystać i respektować obowiązujące  prawo oświatowe. Odpowiedzialność nauczyciela i jej konsekwencje.

Moduł 3. Efektywna nauka (matematyki) w szkole średniej

Rola komunikacji interpersonalnej. Relacje warunkiem efektywnej edukacji. Rola pracy zespołowej i współpracy. Motywacja wewnętrzna wsparciem procesu uczenia się. Efektywne metody uczenia się matematyki w oparciu o umiejętności komunikacji i wiedzę o mózgu człowieka:
– efektywne wykorzystanie czasu lekcji,
– rola zaufania i współodpowiedzialności,
– błąd, jako naturalny etap procesu uczenia się,
– ocena, jako informacja zwrotna,
– atmosfera lekcji i jej znaczenie w procesie uczenia się
– rola spotkań trójstronnych uczeń – nauczyciel – rodzic.

Moduł 4. Realizacja podstawy programowej z matematyki we współczesnej szkole

Zasady efektywnych metod pracy na lekcji matematyki w szkole ponadpodstawowej w odniesieniu do podstawy programowej. Wypracowanie przykładów wdrażania podstawy programowej w oparciu o współpracę i wiedzę neurobiologiczną. Dostosowanie warunków uczenia się do potrzeb możliwości ucznia, a realizacja podstawy programowej.

Moduł 5. Ocenianie postępów ucznia z matematyki, jako motywująco-wspierające docenienie starań

Wypracowanie przykładów oceny postępów uczniów, jako oceny wspierającej i doceniającej, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Praca z błędem, jako możliwością efektywnego kształcenia. Rola informacji zwrotnej dla ucznia i dla nauczyciela. Przykłady tworzenia wspierającej informacji zwrotnej.

INWESTYCJA

Inwestycja dla osoby indywidualnej to 750 złotych,
Kurs rozpocznie się przy zapisaniu minimum 20 uczestników!
Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 25 osób.

Pamiętaj, że szkoła może zakupić Ci kurs w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Planowany start WRZESIEŃ 2021

O PROWADZĄCYM

Anna Szulc – nauczycielka matematyki z ponad trzydziestoletnim stażem, wychowawca  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, mediator społeczny, tutor, laureatka Konkursu im. Joanny Kubiak Nauczyciel Mediator. Autorka książki “Nowa Szkoła”. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznych Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA => EMPATYCZNA POLSKA. W swojej pracy wykorzystuje metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz badania z dziedziny neurobiologii. Uczestniczka ruchu oddolnych działań Budzącej się Szkoły mających na celu ulepszenie polskiej edukacji. Prelegent FORUM DLA EDUKACJI – przyszłość szkoły, szkoła przyszłości zorganizowanego przez Senat RP.  Prywatnie – żona, mama trojga dorosłych dzieci.