Jak dostosować system oceniania do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczestnicy wiedzą, jak dostosować system oceniania dla uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Szkoła i lekcje w obliczu sztucznej inteligencji

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów szkolnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat sztucznej inteligencji oraz sposobów, w jakie może ona wpłynąć na proces nauczania i uczenia się w szkole.

Uczeń w sieci – zagrożenie i profilaktyka

Poznajcie zagrożenia płynące z aktywnością uczniów w sieci oraz sposoby na profilaktykę i zapobieganie tym zagrożeniom. Wypracujcie własne, praktyczne rozwiązania!

Mediacje jako sposób na rozwiązanie konfliktów szkolnych

Szkolenie skupia się na poszerzeniu wiedzy i podniesieniu umiejętności w zakresie rozwiazywania konfliktów w placówkach oświatowych zgodnie ze standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej.

Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych

Szkolenie adresujemy do nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych placówek ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych, a także pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów, nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne oraz innych specjalistów jako konkretne wsparcie w bardzo trudnych i delikatnych sytuacjach i zachowaniach uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W świecie B.A.N.I. Trening mentalny dla liderów edukacji

Liderzy biznesu oraz sportu docenili już potęgę treningu mentalnego. Teraz dajemy tę szansę liderom edukacji!

Mamy wspólny cel – współpraca nauczyciela i rodzica

Rodzic jest ważnym "elementem" środowiska szkolnego. Jak z nim rozmawiać? Jak komunikować się, aby żyć w symbiozie? Pokażą Wam Zofia Przystup i Mariola Kędzierska.

Wychowawcza rola rodziny – jak ją wspomagać na zajęciach WDŻ oraz podczas codziennej pracy z uczniami?

Jak żyć w usieciowionym świecie, czyli jak świadomie i efektywnie korzystać ze zdobyczy technologii?

Efektywne uczenie się uczniów zgodne z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Każdy człowiek rozwija się inaczej.
Ma na to wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Bardzo ważne jest, aby nauczyciele potrafili podążać za potrzebami każdego dziecka i wiedzieli, jak jest to istotne w procesie uczenia się.

Jak przygotować młodych ludzi do życia w dorosłości-nauczyciel jako towarzysz ucznia w jego drodze do dojrzałości

Dobrostan i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów ?

Jak wspomagać ich rozwój, by rozpoznawali i kontrolowali emocje?
Jak uczyć samoregulacji?
Na te i wiele innych pytań, podczas szkolenia, odpowie dr Adriana Kloskowska.
Telefon
SZKOLENIA