Obco w obcym kraju – jak wspomagać dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Ewa Wronkowska

CEL GŁÓWNY

Przygotowanie nauczycieli do organizacji zajęć i zbudowania sytemu wspomagania dzieci cudzoziemskich

CELE SZCZEGÓŁOWE

Po szkoleniu uczestnik:
– przywołuje przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole,
– identyfikuje potrzeby dzieci cudzoziemskich,
– planuje pracę z uczniami cudzoziemskimi,
– korzysta z praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji nauki osób niebędących obywatelami polskimi.