Prace domowe – za i przeciw, czyli jakie prace domowe mają sens

szkolenia dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli, kursy doskonalenia nauczycieli,, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, ocenianie kształtujące, szkolenia nauczycieli, centrum doskonalenia nauczycieli, centrum kształcenia nauczycieli

Zadanie pracy domowej to dotychczas był oczywisty element pracy nauczyciela. Ale czy zawsze wiemy po co ją zadajemy? Czy każda praca domowa ma sens? Co mają robić uczniowie, kiedy liczba prac domowych i czas, który muszą na nie poświęcić sprawiają, że już na nic innego nie mają przestrzeni? A co, jeśli nauczyciel zadaje i nawet nie sprawdza na bieżąco?

Dziś, kiedy ministerstwo postanowiło regulować zadawanie prac domowy rozporządzeniem naprawdę warto zastanowić się, co zadawać i jak zadawać, aby miało to sens dla uczniów, nauczycieli i było zgodne z prawem.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Anna Jurewicz

CEL GŁÓWNY

Stworzenie katalogu prac domowych, które wspierają proces ucznia się ucznia i nie są obciążeniem

CELE SZCZEGÓŁOWE

UCZESTNICY POZNAJĄ

 • Poddają refleksji ideę zadawania prac domowych. Po co są prace domowe? Jakie prace zadajemy? Jakie są plusy i minusy zadawania prac domowych?
 • Określają, czego potrzebuje mózg, aby się uczyć?
 • Odpowiadają na pytanie: kiedy trening czyni mistrza?
 • Określają warunki, jakie powinna spełniać praca domowa, aby wspierać proces uczenia się ucznia. Poznają wyniki badań dot. zadań domowych.
 • Odkrywają możliwość wykorzystania techniki kanban w procesie uczenia się.
 • Poznają przykładowe sposoby i rodzaje prac domowych.
 • Podejmują decyzje – jakie prace domowe będę zadawać, aby działać zgodnie z prawem i zasadami uczenia się. (odwrócona klasa, mini projekty, wspólna praca uczniów, oglądanie lekcji na platformach edukacyjnych typu Khan Academy, itd.)

PROGRAM

 1. Sesja plakatowa nt. pracy domowej
 2. Dyskusja w oparciu o artykuły nt. pracy domowej albo z wykorzystaniem kapeluszy de Bono.
 3. Drzewo decyzyjne: czy warto zadawać pracę domową?
 4. Jakie możemy zadawać prace domowe, aby były interesujące dla uczniów i służyły ich uczeniu się? Tworzenie katalogu warunków pożytecznej i sensownej pracy domowej.
 5. Idea Kanban w edukacji.
 6. Propozycje ciekawych zadań domowych. Gdzie szukać ciekawych możliwości?
 7. Deklaracja – co zrobię?