Szkolenie FRIS dla szkół, przedszkoli, zespołów nauczycielskich

Szkolenie dla rady pedagogicznej

Czym jest FRIS?

…….TO SIŁA BYCIA SOBĄ! 

szkolenia dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli, kursy doskonalenia nauczycieli,, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, ocenianie kształtujące, szkolenia nauczycieli, centrum doskonalenia nauczycieli, centrum kształcenia nauczycieli

Poznaj FRIS – style myślenia, style działania!

CZAS TRWANIA

6 godzin dydaktycznych

TRYB

Szkolenie stacjonarne

TRENER

Anna Jurewicz

KOSZT

5.100zł brutto

Szkolenie FRIS dla szkół, przedszkoli, zespołów nauczycielskich

Polska edukacja potrzebuje więcej pracy zespołowej. Wśród nauczycieli, uczniów, rodziców. Czasami trudno jest nam pracować razem, bo… dochodzi do konfliktów, różnice zdań są nie do pokonania. Z tymi problemami można sobie poradzić, bo wynikają one z faktu, że każdy z nas jest zupełnie inny. Mamy różne style myślenia i działania. To sprawia, że inaczej reagujemy, działamy, komunikujemy się.

Jak zrozumieć innych? Jak spokojnie przyjmować odmienne sposoby działania? Jak odkryć i wykorzystać potencjał każdej osoby w zespole?

Czym jest FRIS?

FRIS to narzędzie rozwojowe. Trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia i działania każdego z nas. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w życiu osobistym. Pozwala zrozumieć kluczowe różnice w stylach myślenia i działania ludzi. Jest prosty, praktyczny i polski!

Nazwa stanowi skrót pierwszych liter słów:
FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY

Styl Myślenia

Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę.

W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia. Opisuje reakcje, które są dla Ciebie najbardziej naturalne i swobodne. Wynika z tego, jaki rodzaj informacji: fakty, relacje, idee czy struktury, jest najbardziej istotny
i przydatny w momencie zetknięcia się z nową sytuacją. Wskazuje na to, czemu nadawany jest największy priorytet, a także, jakie procesy umysłowe są wykonywane najsprawniej.

szkolenia dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli, kursy doskonalenia nauczycieli,, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, ocenianie kształtujące, szkolenia nauczycieli, centrum doskonalenia nauczycieli, centrum kształcenia nauczycieli

Styl Działania

Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw.

Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań. Styl działania przekłada się na konkretną preferowaną rolę w zespole. Wychodzi poza Twoją spontaniczną reakcję i opisuje to, czy preferujesz działania krótko czy długoterminowe, współpracę czy niezależność, teorię czy praktykę. Może ewaluować w czasie.

szkolenia dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli, kursy doskonalenia nauczycieli,, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, ocenianie kształtujące, szkolenia nauczycieli, centrum doskonalenia nauczycieli, centrum kształcenia nauczycieli

 

Dopiero połączenie Styl Myślenia + Styl Działania mówi o tym, co jest dla Ciebie najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje możesz najskuteczniej wykorzystać w praktyce!

Jeśli osoby z Twojego zespołu poznają swój styl myślenia i działania, zrozumieją skąd się biorą różnice zdań, odmienne sposoby reagowania, działania. Zrozumieją, że to, co mówią i robią inni nie jest skierowane przeciwko komuś. Jest tylko naturalnym sposobem reakcji, wynikającym z tego, jaki ktoś reprezentuje styl myślenia i działania. Nauczą się, jak się skutecznie komunikować i jak ze sobą współpracować.

CEL GŁÓWNY

UCZESTNICY POZNAJĄ

 • Czym jest FRIS? Przez kogo i po co został stworzony?
 • Poznanie cech charakterystycznych każdego ze stylów myślenia. Ludzie z 4 planet – jacy są, jak się komunikują i czego potrzebują.
 • Sesja plakatowa – nasze supermoce.
 • Instrukcje obsługi – co dla kogo jest możliwe, a czego unikać.
 • Jaki jestem, co lubię, czego potrzebuję, jak się ze mną komunikować? Jak porozumieć się z kimś o odmiennym stylu myślenia? Na co mogę zwrócić uwagę jako reprezentant określonego stylu myślenia?
 • Proces FRIS – jak budować efektywne zespoły? Gra na mega planszy procesu FRIS. Jak różni jesteśmy – Co mogę wnieść do zespołu. Czego potrzebuję od innych, aby nasz zespół lepiej funkcjonował?

Korzyści indywidualne

 • Odkrywanie naturalnych predyspozycji – lepsze wykorzystanie naturalnych zasobów,
 • Odbarczenie się z poczucia, że „ze mną coś jest nie tak”,
 • Planowanie dalszej edukacji lub ścieżki zawodowej,
 • Zrozumienie zachowań innych – eliminacja/ograniczenie konfliktów,
 • Wsparcie w procesie zmian, poprawa komunikacji.

 Korzyści dla zespołu

 • Diagnoza potrzeb przed procesami rozwojowymi,
 • Odkrywanie potencjału pracowników,
 • Budowanie efektywnych zespołów,
 • Poprawa komunikacji.