Statut – szkolna konstytucja – stwórz go zgodnie z prawem i wizją działania Twojej szkoły

Statut to taka mała konstytucja szkoły. Jest jednym z najważniejszych dokumentów. Jak go napisać, żeby rzeczywiście odzwierciedlał cele i wizje szkolne jednocześnie będąc zgodnym z prawem nadrzędnym? ? Co powinien zawierać, a czego nie musi? Co zrobić, aby był jasnym, czytelnym, a przede wszystkim żywym dokumentem? Zapraszamy na szkolenie dla rady pedagogicznej z Anidą Samoraj.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Anida Samoraj

Cel główny:

Znaczenie statutu w codziennej działalności szkoły.

Cele szczegółowe:

 1. Przypomnienie prawnych zasad konstrukcji statutu oraz procedur uchwalania statutów.
 2. Określenie cech dobrego statutu.
 3. Wskazanie najczęściej popełnianych błędów zapisach statutowych.
 4. Stosowanie zapisów statutowych.

Uczestnicy poznają:

 1. Zasady dotyczące wewnętrznych aktów prawnych.
 2. Strukturę i cechy dobrego statutu.
 3. Jak uniknąć błędnych zapisów.

Program:

 1. Statut szkoły w świetle obowiązujących przepisów:
 • podstawy prawne,
 • nowelizacje zapisów prawnych.
 1. Cechy dobrego statuty:
 • zasady techniki prawodawczej,
 • akty prawa wewnętrznego i zewnętrznego.
 1. Najczęściej popełniane błędy w zapisach statutowych:
 • przykłady błędnych zapisów,
 • analiza zapisów w statucie danej szkoły.
 1. Stosowanie zapisów statutowych w codzienności szkolnej:
 • rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • strona internetowa szkoły,
 • otoczenie społeczne.

Metoda –  wykład wprowadzający oparty na prezentacji, ćwiczenia/dyskusja w grupach (prowadzący dzieli uczestników na różne zespoły), dyskusja w przypadku zgłaszania bieżących pytań i problemów

Formy pracy – praca z całą grupą i dyskusja w grupach.