Efekty podstawy programowej kształcenia zawodowego a wyniki egzaminu.

Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces na egzaminie zawodowym. Efekty podstawy programowej kształcenia zawodowego a wyniki egzaminu.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Anida Samoraj

Cele szkolenia:

 1. Uczestnik potrafi:
 • analizować zapisy podstawy programowej.
 • wskazać efekty niezbędne do wykonania danej umiejętności zawodowej.
 • powiązać efekty z zadaniami egzaminacyjnymi.
 • sprawdzać efekty podczas teoretycznych i praktycznych zajęć edukacyjnych.

Uczestnicy poznają:

 1. Sposoby wskazywania gradacji „ważności” efektów zapisanych w podstawie programowej kształcenia zawodowego.
 2. Sposoby analizowania zadań egzaminacyjnych z zapisami podstawy programowej.
 3. Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu zadań sprawdzających poszczególne umiejętności i jak to ocenić.

Program:

 1. Podstawa programowa kształcenia w zawodach i zawarte w nich zapisy efektów:
 • konstrukcja zapisów podstawy,
 • efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów.
 1. Czy wszystkie efekty są ważne?
 • wskazanie ważności zapisów podstawy,
 • podstawa programowa = program nauczania?
 1. Gdzie w zadaniu egzaminacyjnych znajdziemy zapisy efektów?
 • treść zadania egzaminacyjnego a zapisy efektów,
 • które efekty są powiązane ze sobą w treści zadania.
 1. Jaki konstruuję zadania, aby dowiedzieć się czy nauczyłem/łam efektów sprawdzanych na egzaminie:
 • co chcę sprawdzić zadając pytanie,
 • jak ocenić co zostało zapisane/wykonane przez uczniów.

Metoda –  wykład wprowadzający oparty na prezentacji, ćwiczenia/dyskusja w grupach (prowadzący dzieli uczestników na różne zespoły), dyskusja w przypadku zgłaszania bieżących pytań i problemów

Formy pracy – praca z całą grupą i dyskusja w grupach