Stres w pracy nauczyciela. Przyczyny, objawy, sposoby radzenia sobie.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Stres w pracy nauczyciela to coś, czego właściwie nie da się uniknąć. Szkolenia rady pedagogicznej jednak mogą przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat tego, jak skutecznie sobie z nim radzić. Stres u nauczycieli bywa przytłaczający i bardzo łatwo może się przenieść na dzieci. Należy więc jak najwcześniej mu przeciwdziałać. Metody radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela to jeden z głównych punktów warsztatu Stres w pracy nauczyciela. Przyczyny, objawy, sposoby radzenia sobie.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało szkolenie, które trwa 4 godziny dydaktyczne, dotyczące problemu, jakim jest stres nauczyciela. W zależności od potrzeb może ono być prowadzone stacjonarnie lub online. Każdy uczestnik warsztatu pozna przyczyny i objawy zjawiska, jakim jest stres w pracy zawodowej nauczyciela oraz dowie się, jak skutecznie sobie z nim radzić. Stres nauczyciela ma bezpośredni wpływ na dzieci, które uczy. Metody, które przedstawi nasz trener, pozwolą kontrolować własne samopoczucie, co przełoży się na lepsze wyniki w pracy, a więc też efekty nauczania.