Jak stworzyć dobry zespół z grupy uczniów i jakie są z tego korzyści?

szkolenie dla rady pedagogicznej

centrum kształcenia nauczycieli

Wielu nauczycieli uważa, że czas zainwestowany w budowanie relacji w grupie uczniowskiej, w integrację klasy czy wzajemne poznanie się uczniów to czas stracony. Nic bardziej mylnego. To najlepsza inwestycja, dzięki której uczniowie będą lepiej się uczyć a liczba konfliktów i trudnych sytuacji spadnie do minimum. Jak budować dobry zespół i jakie mieć z tego korzyści? Tego nauczycie się podczas szkolenia.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Anna Jurewicz

Cel główny:

Uświadomienie sobie korzyści płynących z tworzenia dobrej grupy.

Cele szczegółowe:

  1. Dowiesz się czym jest proces grupowy.
  2. Poznasz narzędzia pozwalające wspierać grupę w rozwoju na każdym etapie jej istnienia.
  3. Poznasz cechy dobrego zespołu oraz sposobów na ich rozwijanie.
  4. Poznasz koncepcję Patricka Lencioniego „5 dysfunkcji pracy zespołowej”
  5. Poznasz sposoby wyeliminowania 5 dysfunkcji.
  6. Opracujesz własny plan tworzenia dobrej grupy

Treści programu:

  1. Grupa jako proces. Etapy rozwoju grupy.
  2. Metody, narzędzia wspierające rozwój grupy.
  3. Od grupy do zespołu – jak eliminować dysfunkcje w pracy zespołu.
  4. Jak planować i realizować proces tworzenia zespołu.

Zamów szkolenie wypełniając formularz poniżej 👇