Uczeń w sieci – zagrożenia i profilaktyka

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Marek Grzywna

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie
II. Zagrożenia w sieci 
III. Profilaktyka i zapobieganie zagrożeniom 
IV. Wpływ sieci na rozwój uczniów 
V. Praktyczne działania na rzecz zapobiegania zagrożeniom 
VI. Podsumowanie