CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Anna Jurewicz

Zasady savoir-vivre to nie tylko znajomość etykiety, świadomość, jak, kiedy należy się zachować. To znacznie szersze zjawisko związane z budowaniem wizerunku szkoły i dbanie o to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. To budowanie dobrych relacji w oparciu o wartości i zasady. Dlatego ważne, aby każdy uświadomił sobie, jak działać, co robić, a czego na pewno nie robić.

CEL GŁÓWNY

Poznanie zasad savoir-vivre jako elementu budowania wizerunku szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy poznają:

Zasady savoir-vivre i ich wpływ na to, jak inni nas postrzegają. Wpływ tego, co mówimy, jak mówimy, jak wyglądamy, jak się zachowujemy na to, jak inni nas postrzegają i traktują. Modelowanie jako sposób na uczenie zasad dobrego wychowania. Wpływ zachowań pracowników szkoły na budowanie wizerunku placówki. Sposoby korzystania z mediów społecznościowych sprzyjające budowaniu pozytywnego wizerunku osób i placówki.

PROGRAM

 1. Czym jest savoir-vivre
 2. Komunikaty werbalne i pozawerbalne i ich wpływ na budowanie wizerunku.
 3. Jak wygląd i zachowanie wpływają na to, jak inni nas postrzegają.
  • Nauczyciel jako osoba publiczna w pracy i po pracy.
  • Media społecznościowe.
  • Kreowanie własnego wizerunku w mediach społecznościowych, czyli jak się piszesz – tak Cię widzą.
  • Treści zamieszczane na naszych osobistych profilach, blogach czy forach: jakie treści działają na naszą korzyść.
  • Korespondencja – tradycyjna, online.
 1. Wizerunek szkoły – wizerunek pracownika szkoły
 2. Jaką szkołą chcemy być? Jak chcemy być postrzegani przez innych.
 3. Etykieta w placówce oświatowej.
 4. Relacje wewnątrz szkoły, z rodzicami, z uczniami, ze środowiskiem lokalnym.
 5. Spójność komunikacji podstawą pozytywnego wizerunku placówki.

Zamów szkolenie dla swojej rady pedagogicznej wypełniając formularz poniżej lub prześlij maila na biuro@annajurewicz.pl