Konferencja „NAUCZYCIEL GEN-Z” była inspiracją dla nauczycieli pracujących ze starszą młodzieżą. Chcieliśmy pokazać, jak organizować proces uczenia się uczniów, dostosowując go do potrzeb współczesnej młodzieży – pokolenia Gen Z.

Manifest konferencji Nauczyciel Gen-Z

Kiedy w grudniu organizowałyśmy „Świąteczny Jarmark Szkoleń dla nauczycieli”, z wielu stron zaczęły do nas spływać głosy, że nauczyciele szkół ponadpodstawowych potrzebują wsparcia dostosowanego do ich potrzeb. Pracują przecież z osobami prawie dorosłymi lub dorosłymi. Osobami, które, trudniej niż maluchy, do czegoś namówić, zmotywować, zaangażować. Dodatkowo uczniowie sami zmagają się z dużo większymi przeciwnościami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) niż dzieci w wieku wczesnoszkolnym – taka jest codzienność GENERACJI Z.

Trudny orzech do zgryzienia dla nauczyciela. Czego potrzebuję? Narzędzi? Wiedzy? Sposobów na zrozumienie i zaangażowanie? Co chce osiągnąć? Ucznia – partnera? A uczeń? Jakiego potrzebuje nauczyciela? Czyżby partnera? Wspólny cel już mamy! Nasza konferencja „NAUCZYCIEL GEN-Z” pozwoli Wam go osiągnąć!!!

Przed konferencją przeprowadziliśmy badanie potrzeb nauczycieli i program opiera się na wynikach tych badań. Szczególnie zależy nam na pokazaniu, że kształtowanie kompetencji (łącznie z tzw. kompetencjami miękkimi) jest znacznie ważniejsze w perspektywie funkcjonowania uczniów w rzeczywistości XXI w. 😊

Chcemy, aby ta konferencja była inspiracją dla nauczycieli pracujących ze starszą młodzieżą, tak by łatwiej im było organizować proces uczenia się uczniów, dostosowując go do potrzeb współczesnej młodzieży – pokolenia Gen Z. Mamy głęboka świadomość, że oni potrzebują innych metod pracy z uczniem, konfrontują się z zupełnie innymi problemami niż ich koledzy pracujący w szkołach podstawowych. Po co ta konferencja? Aby nauczyciele poznali tajniki pracy z uczniami z pokolenia GEN Z.

Konferencja „NAUCZYCIEL GEN-Z” będzie inspiracją dla nauczycieli pracujących ze starszą młodzieżą. Chcemy pokazać, jak organizować proces uczenia się uczniów, dostosowując go do potrzeb współczesnej młodzieży – pokolenia Gen Z.

Poszukamy odpowiedzi na pytania: Czego potrzebują uczniowie szkół średnich w XXI w.? Jak pokolenie boomersów ma porozumieć się z pokoleniem Gen Z? Jak sobie radzić z wyzwaniami czasów pandemii? Jak doświadczenia zdalnej edukacji wykorzystać w nowej rzeczywistość? Jak nauczyć się dbać o dobrostan nauczyciela?

O tym mówiliśmy podczas wyjątkowej konferencji „NAUCZYCIEL GEN-Z”

Prelegenci:

Prof. Marek Kaczmarzyk, prof. Dr hab. Jacek Pyżalski, Tomasz Bilicki, Jarek Szulski, Anna Jurewicz, Wojtek Gawlik, Anna Szulc, Jakub Lewandowski, Grzegorz Idziak, Agata Ludwa, Marek Grzywna, Michał Twardosz.